Topwerkgevers

Topwerkgevers

TopWerkgevers zetten hun mensen centraal. Ze besteden voortdurend aandacht aan werkgeluk of tevredenheid. Dat zien we ook terug in onze medewerkersonderzoeken: TopWerkgevers scoren ver bovengemiddeld. Ons medewerkersonderzoek is een objectieve en valide onderzoeksmethode die direct inkijk geeft in de kwaliteit van het werkgeverschap. Organisaties die in het medewerkersonderzoek aantonen dat zij excellent presteren op het gebied van werkgeluk en tevredenheid, ontvangen het keurmerk TopWerkgever.

Over Topwerkgevers

Topwerkgevers is een keurmerk van de MonitorGroep. De MonitorGroep heeft > 600 organisaties onderzocht en ca. 10% van deze organisaties komt in aanmerking voor het keurmerk Topwerkgever. Topwerkgevers ontvangen het certificaat Topwerkgever. Daarnaast mogen zij het keurmerk Topwerkgever tonen op hun website, zodat zowel klanten als potentiële collega’s laat zien dat de organisatie een actief HR-beleid voert gericht op werkgeluk en medewerkertevredenheid.

 

Criteria: goed werkgeverschap

  • De meting is gedaan met behulp van een medewerkersonderzoek van de MonitorGroep 
  • De algemene tevredenheid/het werkgeluk is minimaal 0,3 punt hoger dan gemiddeld
  • Op minimaal 5 thema’s is de tevredenheid bovengemiddeld
  • Respons minimaal 80%. Vanaf 75 medewerkers: minimaal 70%.