Advies

Na het onderzoek wil je aan de slag met de resultaten. Daar kunnen we je op twee manieren bij helpen: met ‘de ideale follow-up’ ben je verzekerd van verbeteringen op alle thema’s die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Geen onderzoek, maar wel verbeteren? Of wil je zelf de volledige regie hebben?
We bieden ook de optie om je verbetertraject zelf vorm te geven. Daarbij heb je de keuze uit één of meerdere van onze workshops. In overleg met jou bespreken we de aanvliegroute. 

Waarom verbeteren?
  • Onderzoek blijft niet liggen
  • Draagt bij aan werkgeluk
  • Medewerkers ervaren autonomie

De ideale follow-up

Het ideale traject bestaat uit 4 fasen. De oranje elementen in elke fase behoren tot de optimale methode om verbeteringen door te voeren in de organisatie. Als je de groene elementen hier aan toevoegt, geef je je medewerkers nog meer kans om zelf te werken aan hun werkgeluk, werkdruk of andere thema’s die uit het medewerkersonderzoek naar voren zijn gekomen.

Fase 1: Vervolgstappen bepalen

Resultaten delen

Na het medewerkersonderzoek presenteren we de resultaten aan het MT, de teams en OR. Als de aandachtspunten helder zijn, kunnen we er mee aan de slag.

Uitdagingen per team

We kijken per team wat de verbeterpunten zijn en hoe we daarmee aan de slag kunnen gaan.

Fase 2: Aan de slag met de thema's

VerbeterWorkshop

We kiezen de aandachtspunten die we gaan aanpakken en aan de hand van een energieke workshop komen de medewerkers zélf met verbeterplannen.

ThemaWorkshops

In de themaworkshops gaan we met een select groepje medewerkers aan de slag met de verbeterplannen. Ze werken deze uit tot concrete actieplannen.

Fase 3: Borgen

Begeleiding VerbeterTeams

Na de Verbeterworkshop gaan met de verbeterteams aan de slag om de verandering te borgen. We begeleiden de teams om samen écht tot verandering te komen.

Verdiepingssessies

We gaan met de medewerkers aan de slag om een beter begrip te krijgen van het thema waarmee ze worstelen, of juist een thema wat ze nog beter willen maken. 

Fase 4: Toetsen

Herhalingsmeting

Met een herhalingsmeting monitoren we de vooruitgang. Zo blijven we zicht houden op de verbeteringen en of deze landen in de organisatie.

Zelf een traject samenstellen

Zelfs zonder eerst een onderzoek te doen kun je met de onderstaande workshops kun je al een heel leerzaam traject samenstellen. Voeg daar nog wat begeleiding vanuit de MonitorGroep aan toe en je kun écht aan de slag met verbeteren. Zo werken we samen aan werkgeluk.

Workshop Werkgeluk

In de workshop Werkgeluk leren de deelnemers hun eigen geluksbronnen te herkennen en krijgen ze inzicht in hun sterke punten. Ze oefenen in het geven van complimenten en leren op een positieve manier keuzes te maken in het werk.

Workshop Duurzame Inzetbaarheid

Duurzaam inzetbare medewerkers worden uitgedaagd en geïnspireerd door hun werk, ze zijn fysiek en mentaal fit, ze bewegen mee met veranderingen en werken actief aan hun persoonlijke ontwikkeling. 

Workshop Gezond Blijven Werken

Vitaal en gezond staan in deze workshop centraal. De deelnemers krijgen 50 tips om gezond te blijven werken en…
we gaan oefenen!

Workshop Werkdruk naar Werkgeluk

Het traject ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ is een combinatie van twee workshops:
– Workshop 1: Nooit meer te druk
– Workshop 2: Werkgeluk

Workshop Duurzame Inzetbaarheid

Timemanagement werkt niet meer. De workshop is gebaseerd op de bestseller Nooit meer te druk van Tony Crabbe. Het uitgangspunt is: we moeten leren accepteren dat we in deze tijd niet alles kunnen.

Workshop Cultuur

Gebrek aan openheid en waardering is vaak de oorzaak dat er een ‘onderstroom’ in de organisatie ontstaat. Medewerkers gaan klagen. Maar hoe doorbreek je dit?