Medewerkerstevredenheidsonderzoek

De MonitorGroep doet al 20 jaar onderzoek naar de betrokkenheid, bevlogenheid, tevredenheid en het werkgeluk van medewerkers. Wat onze aanpak bijzonder maakt, is de combinatie van deskundigheid, maatwerk, een positieve insteek en een energieke follow-up van het medewerkersonderzoek. Verder vinden we het erg belangrijk dat uw medewerkers de vragen herkennen en het onderzoek u gericht helpt bij het versterken van uw organisatie.

We noemen het overigens nog een medewerkertevredenheidsonderzoek maar het is al lang een toonaangevend onderzoek dat veel meer meet dan alleen de tevredenheid.

Inhoud van ons medewerkertevredenheidsonderzoek

Ons startpunt is een intakegesprek waarin we de situatie van uw organisatie doornemen. Heeft u specifieke thema’s die u wilt meenemen? Wat is de cultuur en wat wilt u hiervan in het onderzoek terug laten komen? Zijn er recent veranderingen doorgevoerd? Zijn er aandachtspunten per team of afdeling?

Hierna lopen we samen door onze adviesvragenlijst. Hierin staan de 500 belangrijkste vragen verdeeld over 35 thema’s die belangrijk zijn voor de tevredenheid, betrokkenheid en het werkgeluk van de medewerkers. Op basis van het gesprek adviseren we u vrijblijvend bij de selectie van uw vragen. Bij een kort MTO gaan we uit van zo’n 25 vragen, bij een volledig MTO van zo’n 75 vragen en bij een uitgebreid onderzoek van zo’n 100 vragen.

Dan bekijken we welke thema’s u extra aandacht wilt geven. Voor elk van de 35 thema’s hebben we hiervoor modules met extra vragen. Bijvoorbeeld over duurzame inzetbaarheid, professionaliteit, cultuur, stijl van leidinggeven, het nieuwe werken, het nieuwe beoordelen, talentontwikkeling, psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk, werkgeluk, missie-visie, kernwaarden… Ook de aanpak van het medewerkertevredenheidsonderzoek stemmen we af op uw organisatie: de communicatie, het (gratis) promotiemateriaal, de vergelijking met de vorige meting, de benchmark, rapporten per afdeling, de terugkoppeling en de follow-up. U ontvangt van ons een draaiboek met alle informatie om het onderzoek vlot en efficiënt voor te bereiden.

Werkwijze

Wij zijn lid van de MOA. 
Deelname aan het MTO is
100% anoniem.

De gemiddelde respons van een MTO bij de MonitorGroep is 83%.

Ons rapport heeft een praktische insteek en geeft helder inzicht in de resultaten.

Binnen 6 weken heeft u het rapport in handen en kunt u met de resultaten aan de slag!

Wij verzorgen de uitnodigingen en herinneringen naar de medewerkers.

We hebben energieke workshops en een inspirerend verbeterprogramma.

Follow-up

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek krijgt écht meerwaarde als u met de resultaten aan de slag gaat. Hiervoor hebben we een effectief programma beschikbaar van presentaties en workshops waarin u de resultaten van uw medewerkersonderzoek direct kunt omzetten in verbeteracties. Samen bespreken we welke aanpak goed past bij uw organisatie. Hierbij kunt u denken aan:

  • Presentaties: De meeste organisaties vinden het waardevol als een onafhankelijke onderzoeker van de MonitorGroep de resultaten komt presenteren.
  • VerbeterWorkshop: In een inspirerende Verbeterworkshop gaan medewerkers aan de slag met de belangrijkste verbeterpunten uit het medewerkersonderzoek.
  • ThemaWorkshops: Sommige verbeterpunten komen vaker als aandachtspunt terug, bijvoorbeeld de werkdruk en feedback geven. Hiervoor hebben we energieke workshops ontwikkeld die we op maat maken voor uw organisatie.
  • Verbeterprogramma: Ons uitgangspunt is dat de medewerkers zelf de verantwoordelijkheid krijgen over de verbeteringen en dat de verbeteringen zichtbaar zijn en energie moeten geven. We hebben uitgebreide ervaring met het coachen van teams bij het versterken van de positiviteit, werkgeluk en persoonlijk leiderschap en met het begeleiden van cultuurveranderingen. Verder coachen we verbeterteams bij het uitwerken van de verbeterplannen en ondersteunen we bij de communicatie van de resultaten naar de directie en de medewerkers.

Meer weten? Vraag hieronder uw brochure aan