Pulse Meting

Steeds meer organisaties hebben behoefte aan nieuwe, snelle en flexibele manieren om in beeld te brengen hoe het met medewerkers gaat. Zeker nu veel medewerkers thuiswerken, zien organisaties in dat het moeilijk is om goed te beoordelen hoe medewerkers zich voelen en in hun werk zitten. De dagelijkse videocalls blijken effectief om met kleine groepen werkinhoudelijke dingen te bespreken, maar het blijft moeilijk om sociale nuances en non-verbale signalen op te vangen via een camera en computerscherm. Daarom kiezen steeds meer van onze klanten ervoor om in deze tijd een pulse survey uit te voeren: een korte vragenlijst waarmee u snel inzicht krijgt in hoe het met de medewerkers gaat en waar ze behoefte aan hebben.

Pulse meting betekent:

  • Kortere vragenlijst
  • Sneller meten
  • Continu vinger aan de pols
  • Constant verbeteren

De voordelen van korter en vaker meten

Misschien herkent u het: in het verleden deed uw organisatie elke twee jaar een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met als resultaat dat er minstens 5 thema’s tegelijk moesten worden aangepakt. Maar tegen de tijd dat daarvoor een strategisch plan lag, waren er alweer 6 maanden verstreken en lagen de prioriteiten anders. Welkom in the twenties. Meten is makkelijker geworden dus veel organisaties stappen over op twee maal per jaar meten met een pulse-meting. In elke meting zitten bijvoorbeeld 10 basisvragen (werkgeluk, werkdruk, werksfeer, waardering, informatie en communicatie) en per meting 10-20 vragen over wisselende en actuele thema’s zoals cultuur, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, een organisatieverandering, thuiswerken of de onderlinge verbinding. 
De voordelen: geen lange gesprekken over de vragenlijst, de meting is binnen een paar weken uitgevoerd, u signaleert het veel eerder als het werkgeluk daalt en per meting zijn er 1-2 aandachtspunten die u direct kunt aanpakken. 

Ideaal bij (grote) veranderingen 

Met onze pulse-metingen vraagt u vaker en korter feedback aan medewerkers dan met een regulier medewerkersonderzoek. De metingen zijn snel en gericht en vragen daarom maar weinig tijd van medewerkers. Daardoor bent u flexibel en meet u altijd precies wat u wilt weten op een bepaald moment. Pulse-metingen zijn ook ideaal om in te zetten bij veranderingen, omdat u hiermee snel in beeld krijgt wat de effecten van deze verandering zijn op de medewerkers. U kunt hiermee ook snel vervolg geven aan verbeteracties en meten of het gewenste effect is bereikt. Dit helpt om de continue dialoog binnen de organisatie te blijven voeren en medewerkers betrokken te houden. Dat is extra belangrijk in coronatijd, waarin we elkaar alleen nog maar op afstand zien. 

In het kort

 

AANTAL DEELNEMERS
Onbeperkt

VRAGEN
10-25

VRAGENLIJST
maatwerk (populaire thema’s: werkgeluk, werkdruk, duurzame  inzetbaarheid, thuiswerken, veiligheid & gezondheid) 

INVULTIJD
ca. 5 minuten

RAPPORTAGE
Totaal organisatie en per afdeling/groep

DOORLOOPTIJD
4 weken