Limburgse zorgorganisatie geeft leiding aan werkgeluk

Door Jodi Wesselink en Janneke van den Berg, MonitorGroep. 
Leestijd 6 minuten.

Een werkgelukkige zorgorganisatie in Limburg

Ga je werken bij Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg? Dan werk je bij een TopWerkgever. In het medewerkersonderzoek dat de MonitorGroep hier onlangs verzorgde, blijken de resultaten zeer positief en ruim hoger dan gemiddeld in andere zorgorganisaties:

  • Een hoog cijfer voor werkgeluk (7,8) en tevredenheid (8,1)
  • Enthousiasme over het werkgeverschap (NPS +74)
  • Een bovengemiddelde loyaliteit (61% verwacht vijf jaar of langer/tot pensioen te blijven)
  • Een hoog onderling vertrouwen (81%) en vertrouwen in de leidinggevende (85%)

De grote vraag: hoe bereik je dat als organisatie en wat kunnen andere organisaties daarvan leren? Mylène Spierts (HR Manager) en Joyce Schiffers (Manager GGZ en Coachend Leidinggevende) vertellen erover.

Open deur 

Ben je geïnteresseerd om bij Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg te komen werken? Dan stap je door een deur zonder drempel. Vanaf het eerste contactmoment wordt voor vertrouwen en verbinding gezorgd door mensen op hun eigen manier te laten binnenkomen.  

''Voor de ene persoon is het schrijven van een sollicitatiebrief geen pretje, wat let ons dan om gewoon samen in gesprek te gaan? Stuur een mailtje en we drinken een kop koffie. Waarom niet? De andere persoon is benieuwd of het werk überhaupt bij hem/haar past. Hoe kun je diegene een beter beeld geven dan door een middag mee te lopen. Eigenlijk is bij ons dus ieder sollicitatieproces afgestemd op de persoon.”

Eenmaal gestart bij Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg, dan zorgt de organisatie dat de nieuwe medewerkers goed begeleid worden. Ze worden gekoppeld aan een buddy die helpt in de eerste periode om wegwijs te worden in de organisatie. Natuurlijk maken nieuwe medewerkers uitgebreid kennis met collega’s die belangrijk zijn voor hun functie en waarmee ze in de toekomst intensief gaan samenwerken. Zo wil Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg dat medewerkers zich al snel verbonden gaan voelen met de organisatie.

Hoge loyaliteit met een open achterdeur 

In de resultaten van het onderzoek zien we dat medewerkers lang bij de organisatie werken en willen blijven. Kortom: de loyaliteit binnen Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg is hoog. Wanneer we dit bespreken met Mylène en Joyce, knikken ze instemmend, desondanks laten ze ook weten dat de achterdeur toch echt open staat. Dat maakt nieuwsgierig! 

“Je hoort zo vaak over binden & boeien, je moet ze vasthouden… Dat past zo niet bij mijn gevoel. Ik vind juist: mensen moeten vanuit hun hart bij ons willen blijven. De ervaring is dat mensen ook niet zomaar bij ons weggaan. Als een medewerker bij ons komt en aangeeft dat hij zichzelf bij een andere organisatie verder wil ontwikkelen? Dan steunen we hem daarin: ga het ontdekken. Voel je vrij en je blijft welkom om terug te komen als dat goed voelt. En als het punt dan komt dat mensen onze organisatie verlaten, dan houden we een ambassadeursgesprek en sluiten we de werkperiode bij ons op een positieve manier af.”

Deze omschrijving geeft het gevoel dat het een heel ‘open gesprek’ is tussen medewerkers en leidinggevenden/HR. Dat is een teken van openheid en vertrouwen, anders zou dit op deze manier niet worden gedeeld. Joyce beaamt dit: “Ik vind het ook een groot compliment als medewerkers open in gesprek gaan over: ik weet niet wat ik moet doen, ik twijfel omdat ik een andere leuke functie heb gezien, maar ik vind het hier ook fijn. Daar gaan we dan over in gesprek.”

Niet tevreden? Altijd welkom terug  

Mocht het zo zijn dat een baanwisseling of nieuwe stap tegen verwachtingen in minder goed past, zorgt Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg ervoor dat oud-medewerkers zich welkom voelen om terug te komen. En dit werkt: ”In de afgelopen jaren hebben alleen op mijn afdeling al zes mensen dat gedaan.” aldus Joyce. 

En als het tijd is voor pensioen? Dan blijf je minstens zo waardevol. 

Je hoort het in steeds meer organisaties en ook bij Huisartsenzorg Oostelijk Zuid-Limburg zien we dit terug: mensen die na de pensioengerechtigde leeftijd aan de organisatie verbonden willen blijven. Joyce vertelt hoe dit gaat bij hun organisatie: ‘Het is heel bijzonder dat er veel mensen na pensioenleeftijd willen blijven werken bij ons. We hebben nu drie medewerkers die voorbij de pensioengerechtigde leeftijd zijn en vol enthousiasme hun werk doen voor de patiënten.” Op de vraag of voor deze groep speciale aandachtpunten zijn op HR-gebied reageert Mylène nuchter: “Welnee, deze mensen zijn nooit ziek. Ze zijn enorm bevlogen. Daar zit voor ons geen zorg. Mochten ze ziek worden of als er iets is, is er vanuit de wet veel geregeld om daarin te ondersteunen.”

Gelukkig leidinggeven als investering in werkgeluk

Het is duidelijk: het werkgeluk is hoog en de achterdeur staat open. Wat voedt het werkgeluk in Limburg? Bij Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg zoeken ze het werkgeluk niet in het organiseren van werkgeluksteams of het aanwijzen van geluksambassadeurs. De visie is: kracht zit in de leidinggevenden. 

“Wij leren de leidinggevenden inzicht in hoe werkgeluk tot stand komt en laten leidinggevenden ook inzien wat de impact is die zij hebben op het werkgeluk van onze medewerkers. Daarmee zit het gelukkig werken diep verankerd in de organisatie”

Dat leidinggevenden heel bepalend zijn in het werkgeluk, zien we ook terug in het Nationaal Werkgeluk Onderzoek van de MonitorGroep [LEES MEER]. Joyce geeft een bijzonder voorbeeld die ze heeft ervaren in gesprek met een leidinggevende van een andere organisatie: “Ik stelde daarin de vraag: wat kun je doen om je eigen werkgeluk te vergroten? Het antwoord van een heel resultaatgerichte  – in DISC-termen ‘rode’ – leidinggevende: Met mijn werkgeluk zit het al goed, maar ik zie nu wat ik kan betekenen in het werkgeluk van anderen.”

In het medewerkersonderzoek bij Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg wordt het leiderschap dan ook  positief gewaardeerd: medewerkers zijn tevreden over de manier waarop de leidinggevende leiding geeft (85%), zij kunnen gemakkelijk bij hun leidinggevende terecht (92%) en driekwart van de medewerkers ervaart een inspirerende, motiverende invloed vanuit de leidinggevende.

Werkdruk

Het zal je niet ontgaan zijn dat werkdruk over het algemeen in de zorg een punt van aandacht is. Hoewel bij Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg de werkdruk positiever wordt ervaren dan in andere zorgorganisaties, zijn er ook hier medewerkers die hinder ervaren van de werkdruk. Dat staat hoog op de lijst van verbetering. Binnenkort start er bijvoorbeeld een training over time management specifiek voor en door mensen die werkzaam zijn in de GGZ, waardoor mensen meer grip krijgen op hun werkbalans. Een belangrijk signaal is dat veel van de medewerkers in het medewerkersonderzoek aangeeft zich gesteund te voelen door de organisatie waar het gaat over werkdruk. De steun en oplossingsgerichtheid vanuit de organisatie kun je dus zien als een helpende factor die de veerkracht om om te gaan met die hoge werkdruk vergroot.

Van gesprekcyclus naar gelukscyclus 

Natuurlijk blijft er ook met zulke mooie cijfers nog iets te wensen over. Bijvoorbeeld in de manier waarop de gesprekscyclus is ingericht. Daar wil de organisatie wat meer toespitsen op de behoefte van individuele medewerkers.  

''Als je kijkt naar onze visie op leiderschap, sluit het jaarlijks gesprek met de leidinggevende daar nog niet helemaal bij aan. De gesprekken met leidinggevende en de frequentie willen we nog meer afstemmen op de behoefte van de medewerkers. Sommige mensen hebben behoefte om vaker te bespreken hoe het gaat met het werk en werkgeluk. Het kan ook per moment nog verschillen: voor iemand die thuis extra zorgtaken heeft, kan een gesprek over hoe het loopt waardevol zijn."

In de ideale situatie zijn de medewerkers dus leidend in de hoeveelheid gesprekken met de leidinggevende en de thema’s die worden besproken. Daar gaat Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg de komende tijd verder vorm aan geven. Verder start er een breed leiderschapstraject in het MT waarin werkgeluk uiteraard een belangrijk thema is.

Vieren en verbinden

De benoeming tot TopWerkgever is breed gedeeld/gevierd binnen Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. Een mooie prestatie en daarnaast blijven de ambities hoog: ”we blijven hard werken om de kernwaarde verbinding hoog te houden, dat vraagt blijvende aandacht. ” stelt Mylène. ”Het vieren van successen kunnen we zeker ook nog meer doen, maar dit is een mooi begin.” 

Achtergrond

Myléne Spierts werkt sinds 1,5 jaar bij Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg en heeft daarvoor lang buiten de zorgsector gewerkt. Gaan voor goed werkgeverschap samen met de medewerkers is waar ze voor gaat. 
Joyce Schiffers is Manager GGZ en Coachend Leidinggevende. Het is haar missie om leidinggevenden te faciliteren/coachen in het gelukkig leidinggeven.

Mylène Spierts

HR Manager Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg

Joyce Schiffers

Manager GGZ en Coachend Leidinggevende

Over TopWerkgevers

TopWerkgevers is een initiatief van de MonitorGroep. De MonitorGroep helpt organisaties werken aan werkgeluk en is trots op alle organisaties die zich daarvoor inzetten. 

November 2023, MonitorGroep

Meer lezen