Onderzoek

Tevredenheid of werkgeluk?

Waar wil je in het medewerkersonderzoek het accent op leggen: de tevredenheid of het werkgeluk? De begrippen hebben een sterk verband, maar er zijn ook verschillen. De keuze tussen deze twee moet vooral passen bij de organisatie. 

Tevredenheid

Bij een tevredenheidsonderzoek wordt meestal een breed scala aan onderwerpen meegenomen, zoals arbeidsvoorwaarden, werkomgeving, opleidingsmogelijkheden, faciliteiten en stijl van leidinggeven. Een gemiddeld medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft tussen de 70 en 100 vragen en wordt eens in de twee jaar uitgevoerd. 

Bij tevredenheid ligt het initiatief voor de follow-up meer bij de werkgever. Medewerkers geven feedback en verwachten dat het management daarna actie onderneemt om de tevredenheid te verhogen, vooral door de randvoorwaarden te verbeteren.

Tevredenheid

Werkgeluk kent drie aandachtsgebieden: de randvoorwaarden, de dingen waar je als medewerker zelf iets aan kunt doen en de dingen waar alle medewerkers samen iets aan kunnen doen. Bij werkgeluk gaat het dus om een samenspel van werkgever en werknemers.

Voor het meten van werkgeluk kun je heel goed gebruik maken van de acht van werkgeluk, een krachtig model waarin alle factoren voor werkgeluk aan bod komen zoals vertrouwen, werkplezier, groei en verbinding. Daarin zitten zowel de ik-kant als de wij-kant. Daar kun je vragen over de randvoorwaarden (zoals communicatie en werkdruk) aan toevoegen.

Vragenlijst

Voordelen korte vragenlijst:
  • Pulse: vaker meten.
  • Laagdrempelig om in te vullen. 
  • Beperkte invultijd.
  • Vlot inspelen op specifieke thema’s
 
Voordelen lange vragenlijst:
  • Compleet beeld bij een nul-meting.
  • Handig inzoomen op belangrijke thema’s: je kiest de vragen die passen bij jouw organisatie. 

Andere thema’s

Betrokkenheid en bevlogenheid worden ook vaak genoemd als thema’s van een medewerkersonderzoek. Dan ligt het zwaartepunt meer bij de werknemer: de werkgever vraagt aan de werknemer wat hij kan doen om de medewerkers nog meer te versterken in hun professionaliteit, hun zelfsturing en in pro-actief gedrag. In zo’n onderzoek staan thema’s als vitaliteit, veerkracht, toewijding en drijfveren vaak centraal.

Hoe maak je een keuze?

Om je gerust te stellen: in ons maatwerk onderzoek kun je zelf kiezen welke thema’s je meeneemt in een onderzoek. Je bent dan niet strikt gebonden aan onderwerpen en je kunt een mix maken. Maar vaak voel je als HR manager goed aan welk accent het beste past bij je organisatie. De acht van werkgeluk en de belangrijkste randvoorwaarden kun je al meten met 25 vragen.