Willen we tevredenheid of werkgeluk?

Meet je in het medewerkersonderzoek de tevredenheid of het werkgeluk? De begrippen hebben een sterk verband, maar het is vooral een keuze die moet passen bij de organisatie. 

Bevlogenheid

De organisatie meet het initiatief bij de medewerkers en zoekt mogelijkheden om de betrokkenheid te bevorderen door de juiste randvoorwaarden te bieden, bijvoorbeeld door mensen goed te faciliteren en ervoor te zorgen dat ze efficiënt en effectief kunnen werken. Bij bevlogenheid staan thema’s als vitaliteit, veerkracht, toewijding en drijfveren centraal.

Tevredenheid

Bij tevredenheid ligt het initiatief meer bij de werkgever. Medewerkers geven feedback en het MT moet er daarna iets mee om de tevredenheid te verhogen. Tevredenheid refereert aan wat een medewerker mag verwachten van een organisatie.

Werkgeluk

Bij werkgeluk ligt de lat hoger en ligt het initiatief bij werkgever en werknemer samen. Bij een goede wisselwerking tussen de organisatie en de medewerker, neemt het werkgeluk toe. Het meten van werkgeluk kan aan de hand van de 8 van werkgeluk, een krachtig model waarin alle factoren voor werkgeluk aan bod komen.

@@

Vragenlijst

Voordelen korte vragenlijst:
  • Pulse: vaker meten.
  • Laagdrempelig om in te vullen. 
  • Beperkte invultijd.
  • Vlot inspelen op specifieke thema’s
Voordelen lange vragenlijst:
  • Compleet beeld bij een nul-meting.
  • Handig inzoomen op belangrijke thema’s, je kiest de vragen die passen bij jouw organisatie. 

In het kort

Waarom Werkgelukonderzoek?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Waarom Tevredenheidsonderzoek?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.