Koester en Booster de zorgprofessionals

Werken in de zorg zit in je bloed. Zorgprofessionals hebben allemaal een passie voor het vak, maar met de toenemende druk op de zorg is de cruciale vraag: hoe houden we zorgprofessional gelukkig in de zorg? 

Voor de zorgorganisaties is het momenteel van groot belang om de medewerkers te behouden. De sector groeit en in de komende tijd verder en er zijn veel extra handen nodig. Het Nationaal Werkgeluk Onderzoek laat zien dat er drie pijlers belangrijk zijn om mensen voor de zorg te behouden:

  • meer werkgeluk
  • meer waardering
  • minder werkdruk

Kortom: hoog tijd om te zorgen voor de zorg. Lees verder om te ontdekken hoe je ze kunt koesteren en boosteren.

Werkgeluk in de zorg

Gemiddeld geeft werkend Nederland een 7,2 voor het werkgeluk en de sector zorg zit met een 7,3 iets boven dit gemiddelde (bron: Nationaal Werkgeluk Onderzoek). Dat cijfer is na de coronacrisis weer iets toegenomen maar het is nog niet terug op het niveau van 2019 (7,6). 

Het werkgeluk valt dus gemiddeld wel mee, maar dat is gemiddeld. Zo’n 20% geeft een 6 of lager en bij werkgeluk geldt een wetmatigheid: met een laag werkgeluk sta je al met één been buiten de organisatie. 82% van de mensen met een laag werkgeluk heeft de intentie om te vertrekken.   

Naast het werkplezier zijn het de factoren ‘Voldoening’, ‘Verbinding’ en ‘Competentie’ die voor de zorgmedewerkers sterk bijdragen aan het werkgeluk. Wil je zorgen voor gelukkige zorgmedewerkers? Houd die factoren dan extra goed in het oog. 

 

Focus op de inhoud en op leren

Aandacht  voor competentie betekent aandacht voor leren en ontwikkelen. Kortom: booster je zorgmedewerkers. Laat ze bijvoorbeeld kennis delen. Dat betekent namelijk aandacht voor het vak en dat is hun passie. Of laat ze anderen opleiden – en maak daar tijd voor.  Voor 83% van de mensen in de zorg is de inhoud van het werk de reden om er te blijven werken. In geen enkele andere sector is dit percentage zo hoog!   

Verloop in de zorg

Je kunt natuurlijk hard gaan werven en selecteren maar het is veel efficiënter om te voorkomen dat mensen via de achterdeur vertrekken. Gelukkig loopt de zorg in Nederland zeker niet leeg. Maar net als in andere sectoren zijn er wel steeds meer argumenten om eventueel te vertrekken: gemiddeld ruim 3 redenen in de zorg, waarbij de ongelukkige medewerkers maar liefst zes redenen hebben om te vertrekken. 30% van de medewerkers in de zorg verwacht tussen nu en 3 jaar de organisatie te verlaten! Dus koester je medewerkers.

Werken aan werkgeluk in de zorg betekent ook om écht in verbinding te staan met de medewerkers. Zie ze staan, sta als management dichtbij en vraag hoe het met ze gaat. Zo kun je als organisatie op een mooie manier samen met de medewerkers werken aan werkgeluk. 

Waardering: de moeite waard

Waardering is één van de 8  van werkgeluk. En hoe mooi kun je zien wat waardering met mensen doet in onderstaand filmpje.

Want wat maakt medewerkers in de zorg nou werkgelukkig? Van betekenis zijn voor anderen, het fijne gevoel dat je als team goede zorg levert en ook blijven ontwikkelen op persoonlijk vlak (competentie). Als je de loyaliteit van medewerkers in de zorg wilt vergroten, loont het om de menskant van het werk te benadrukken. In onderstaand filmpje delen bewoners hun waardering voor de mensen in de zorg. (bron: het ‘Waardigheid & Trots‘ congres voor de verpleegzorgbranche, 22 november 2021). 

Werkgeluk, maar veel te druk!

De 8 van werkgeluk laat de  8 factoren zien die bijdragen aan het werkgeluk. Toch ligt er bij werkgeluk ook een gevaar op de loer, namelijk de werkdruk. En die werkdruk is in de zorg hoger dan gemiddeld in Nederland en bijna een kwart van de medewerkers in de zorg (24%) ervaart een te hoge werkdruk. 

Verschuiving naar overbelasting

De trend is niet gunstig. Wanneer we de resultaten uit 2022 vergelijken met eerdere jaren, wordt duidelijk dat steeds meer medewerkers in de zorg te maken hebben met een te hoge werkdruk. Concreet betekent dit dat deze zorgprofessionals een dermate hoge werkdruk ervaren, dat zij hier hinder van ondervinden. Vanuit het Nationaal Werkgeluk Onderzoek weten we dat de groep medewerkers met een te hoge werkdruk gemiddeld vaker ziek is. Een langdurige te hoge werkdruk heeft simpelweg negatieve gevolgen voor de gezondheid. 

 

Zorgen voor de zorgmedewerker

Dat er een tekort is aan zorgpersoneel blijkt wel uit de redenen die medewerkers aandragen voor hun te hoge werkdruk. Op plek 1 staat: er zijn te weinig collega’s beschikbaar. Verder spelen het geen ‘nee’ kunnen zeggen en de vele ad hoc werkzaamheden een belangrijke rol in de hoge werkdruk. 

Die extra handen zijn niet van de één op de andere dag gerealiseerd, terwijl met een toenemende vraag het gat vooralsnog alleen maar groter wordt. Hoe kunnen organisaties medewerkers helpen in hun struggle met de te hoge werkdruk? Persoonlijke factoren als het ‘geen nee kunnnen zeggen’ staan op de tweede plek van werkdrukoorzaken. Daar ligt een duidelijke hulpvraag van de medewerkers. Allereerst is het goed te benoemen dat vanuit het sterke gevoel van verbondenheid aan de cliënten, gasten of bewoners, het niet in de aard van de zorgmedewerker ligt om bij drukte, ziekte of gaten in het werkrooster bij te springen. ‘Nee’ zeggen zit vaak niet sterk in de aard van de zorgprofessional. Gewoon omdat ze weten dat afwezigheid in de zorg direct van invloed op de cliënt. Dat is bewonderenswaardig en krachtig aan de zorgmedewerkers, maar het risico is dat zij zichzelf voorbij lopen. Een te lange te hoge werkdruk vergroot de kans op burnout aanzienlijk. Dus voor organisaties in de zorg is het ontzettend belangrijk om de werkdruk te monitoren en medewerkers die hier hinder van ondervinden goed te helpen. Leren nee zeggen kan, hoe lastig het soms is, uitval voorkomen. En bij het voorkomen van uitval hebben zowel de medewerker, als de cliënten en de organisatie baat.  

Kortom: Koesteren en boosteren

Geef zorgmedewerkers de tools en ruimte om krachtig in hun werk te blijven staan. Wees zuinig om de mensen in de zorg: Koesteren. En faciliteer dat ze krachtig in hun werk staan en groeien in hun ontwikkeling: Boosteren. 

Bekijk hieronder de presentatie van Tommie Niessen tijdens het ‘Waardigheid & Trots‘ congres voor de verpleegzorgbranche, 22 november 2021. Een inspirerende presentatie over waarom het werken in de zorg het mooiste is wat er is. 

WERKGELUK IN DE ZORG

Evelien van der Steeg, heeft in het Nationaal Werkgeluk Onderzoek veel inzichten opgedaan op het gebied van werkgeluk en loyaliteit in de zorg. Wil je hier meer over weten of aan de slag met werkgeluk in jouw organisatie? Bel Evelien via 030 – 2887 558 of mail naar evandersteeg@monitorgroep.nl 

AAN DE SLAG MET WERKGELUK IN JOUW (ZORG)TEAM

Wil je aan de slag met werkgeluk in jouw zorgorganisatie? 

Bekijk onze workshop “Meer werkgeluk in de zorg”. Dan ben je zeker van een inspirerende invulling van een teamdag met jouw zorgteam! 

Meer lezen