Workshop: Over onze grenzen

Concertkaartjes printen op je werk, op Facebook zeggen dat je leidinggevende niet deugt, praten over iemand die er zelf niet bij is… Wat kan wel binnen je organisatie en waar liggen de grenzen voor ongewenst gedrag (pesten, discriminatie, grappen, intimiteit) of niet integer handelen?

Waardenkompas: Waarden en grenzen

Deelnemers aan de workshop ‘Over onze grenzen’ leren situaties benoemen waarin er sprake is van ongewenst gedrag op het werk of van niet integer handelen. Na het herkennen en benoemen, leren we de deelnemers hoe ze kunnen reageren op het moment dat ongewenst gedrag zich voordoet. Tot slot bepalen de deelnemers samen wat wel kan en waar grenzen liggen in jullie organisatie. Daarmee maken ze een waardenkompas voor een gewenst werkklimaat.

Een veilig werkklimaat

Het doel van deze workshop is het bespreekbaar maken van gedrag. Resultaat: Een veiliger werkklimaat. Een waardenkompas waar de deelnemers achter staan. Duidelijke grenzen: wat kan en wat is niet gepast/gewenst. Gedrag dat niet past bij de organisatie wordt beter bespreekbaar.

Sluit aan bij de nieuwste inzichten

De inhoud van deze workshop sluit aan bij de theorie in het boek ‘Psychologische Veiligheid’, van Hans van der Loo en Joriene Beks. 

In het kort

TOT 35 DEELNEMERS
(ook digitaal)

3 UUR 
(bijv. 13:30-16:30)

€ 2.000,-
incl. trainingsmateriaal

IN-COMPANY
(of digitaal)

THEORIE 
bespreekbaar maken van gezamenlijke waarden & grenzen

LIVE METING
de deelnemers delen anoniem hun mening via een mentimeter 

TOT 20 DEELNEMERS
(ook digitaal)

3 UUR 
(bijv. 09:30-12:30)

€1250,-
inc. trainingsmateriaal

IN-COMPANY
(of digitaal)

THEORIE 
bespreken van waarden & grenzen, werken aan eigen waardenkompas

VRAGENLIJST
de deelnemers krijgen een vragenlijst over hun waarden en ontvangen persoonlijke terugkoppeling.