Verbinding en een inspiratielunch helpen NBG aan TopWerkgeverschap

Kenmerkend aan het werken bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) zijn de verbinding en de openheid. Medewerkers waarderen dit en de resultaten uit het medewerkersonderzoek laten zien dat ze het naar hun zin hebben bij het NBG. Sterker nog: de resultaten uit het medewerkersonderzoek zijn zo positief dat het NBG een TopWerkgever is. We spraken over de open cultuur, de nieuwe manier van hybride werken, autonomie en de blik op de toekomst met Drs. Frank Tijhaar RA, Manager Financiën en Beheer bij het NBG. 

Hybride werken & verbinding

Met de komst van Corona was bij het NBG de omschakeling naar thuiswerken redelijk vlot gemaakt. “We hebben ons best gedaan om van die omschakeling toch de goede dingen te zien. Waar de ene collega zonder moeite en met plezier overschakelde naar thuiswerken, bracht het voor andere collega’s soms een gevoel van eenzaamheid mee. Na Corona was bij ons bij de vraag: hoe geven we de organisatie vorm? We zagen dat het thuiswerken voor sommige collega’s ideaal was: een manier om werk en privé beter te combineren, de reisafstand wat te beperken en goed te focussen op het werk. De mindere kant was dat door andere medewerkers soms eenzaamheid ervaren werd en het hybride werken een optimale samenwerking en afstemming soms in de weg stond.”  

Loslaten maar verbonden blijven

‘De 8 van werkgeluk’, het model van de MonitorGroep waarin de factoren voor het ontstaan van werkgeluk aan bod komen, heeft een ik-kant en een wij-kant. Werkgeluk maak je immers samen. ‘Verbinding’ is een belangrijke factor aan de wij-kant (klik hier om meer te lezen over de 8 van werkgeluk) en deze factor heeft het NBG hoog in het vaandel. Met volledige vrijheid om te kiezen waar je werkt (thuis of op kantoor) zou de verbinding kleiner worden, maar hoe breng je dit in balans? Het NBG stond – net als veel andere organisaties in Nederland – voor de uitdaging om op zoek te gaan naar een manier van werken die recht deed aan zowel de autonomie van medewerkers (ruimte om zelf te kunnen kiezen waar je je werk doet) als aan het samen-gevoel.

De 8 van werkgeluk: Samen

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap hecht veel waarde aan het werken vanuit verbinding (wij-kant), een werkomgeving waarbij mensen zich thuis voelen en een wij-gevoel ervaren.

 

Frank vertelt waar het NBG voor heeft gekozen: “De oplossing hebben we gevonden in de afspraak dat je twee dagen op kantoor moet zijn, waarvan minimaal de maandag. Dat is voor ons écht een dag waarin we met elkaar in verbinding zijn. We delen waar we mee bezig zijn, we doen een inspiratielunch die we starten met een gezamenlijk gebed en bespreken inhoudelijke dingen met elkaar.” 

 

Maandag: kantoordag

“We hebben het kantoor van de inspiratiesessies opgeknapt tot een plek waar het prettig samenwerken is. Technisch is alles nu goed geregeld, er zijn elektronische schermen aangesloten. Het is gewoon fijn om er te zijn en elkaar te ontmoeten. We merken dat de maandagen ons gevoel van gezamenlijkheid versterken.” aldus Frank Tijhaar. Is iedere NBG-collega blij met deze vorm van organiseren? Natuurlijk blijven er altijd persoonlijke voorkeuren: voor de één mag het korter en voor de andere persoon heeft een andere dag de voorkeur. Toch kan ik zeggen dat we over het algemeen met deze vorm een goede middenweg hebben gevonden. Naast de maandagen met de hele organisatie komt iedere collega nog minimaal één dag bij elkaar op kantoor met het team. Het is aan de teams zelf hoe ze deze dag invulling geven. Bij mijn team ‘finance’ is de teamdag wat gestructureerd, daar houdt ons team van. De maandag en de teamdag staan dus vast, verder laten we los wat losgelaten kan worden.” licht Frank Tijhaar toe. 

 

Inspiratielunch

Tijdens de inspiratielunch hebben we het niet over cijfers maar hierin krijgt zingeving (ook een factor uit de 8 van werkgeluk die bijdraagt aan het ontstaan van werkgeluk) centrale aandacht. De dingen die we bespreken liggen dan heel dicht bij onze doelstelling. Hoe gaan we om met digitaliseren in de toekomst? Hoe maken we de samenwerking tussen de afdelingen nog hechter zodat projecten elkaar versterken. We hebben uitdagingen op het gebied van secularisatie in Nederland, de achterban wordt minder groot. Hoe blijven we jongeren bereiken? Hoe zorgen we dat we ook met de vele migranten Christenen in Nederland verbinding vinden? Dat zijn de dingen waar het ons om gaat en daar zijn we heel direct mee bezig. 

Ook bij TopWerkgevers gaat het niet vanzelf

Bijna alle medewerkers hebben de vragenlijst van het medewerkersonderzoek ingevuld. Dat maakt de resultaten krachtig. Maar hoewel de betrokkenheid van de medewerkers bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap groot is, kwam deze respons niet vanzelf. “We hebben toch ook wel een beetje ‘ouderwets achter de broek gezeten’ om het in te vullen. Tijdens de inspiratielunch hebben we verteld over het belang van het medewerkersonderzoek en aangegeven dat we weer goed met de resultaten aan de slag willen. Ook heeft de MonitorGroep herinneringsmails gestuurd en hebben de managers het in hun team benoemd. Ja, uiteindelijk ontstond er competitie voor de hoogste respons tussen de teams. Eigenlijk alle elementen zaten erin”, aldus Frank Tijhaar. 

Resultaat: een TopWerkgever

Uit het rapport van het medewerkersonderzoek bleek onder andere een enorme (en toegenomen) tevredenheid, een sterk gevoel van sociale veiligheid, lof voor het management en een gevoel van waardering. Al met al resultaten die het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap tot een TopWerkgever maken. Een heel mooi resultaat. 

Over TopWerkgevers

Topwerkgevers is een initiatief van de MonitorGroep. De MonitorGroep helpt organisaties werken aan werkgeluk en is trots op alle organisaties die zich daarvoor inzetten. 

April 2023, MonitorGroep

Meer lezen