Uitkomsten Nationaal werkgelukonderzoek 2022

Tijdens de Week van het Werkgeluk zijn de eerste inzichten gedeeld uit het Nationaal Werkgelukonderzoek 2022. Lees meer over het onderzoek, de resultaten én download de presentatie hier. 

Over het Nationaal werkgelukonderzoek

Het Nationaal werkgelukonderzoek 2022 is uitgevoerd door Happy OfficeGelukkig Werken Nederland en de MonitorGroep. Het onderzoek liet zien dat in 2022 het gemiddelde werkgelukscijfer in Nederland het afgelopen jaar is gelijk gebleven, maar dat het onderzoek wanneer je je verder verdiept interessante inzichten biedt, onder andere voor het binden en boeien van medewerkers. 

Thema’s 

 In het onderzoek van juni 2022 hebben we onder andere de volgende thema’s onderzocht: 
  • De acht van werkgeluk
  • Cultuur
  • Werkdruk
  • Stijl van leidinggeven
  • Redenen om te blijven of te vertrekken
  • Teams en samenwerking
  • Psychologische veiligheid en ongewenst / grensoverschrijdend gedrag
DOWNLOAD UITKOMSTEN NWGO 2022

 

Uitkomsten downloaden

Wij vinden het belangrijk dat kennis over werkgeluk beschikbaar is voor organisaties die willen werken aan werkgeluk. Daarom kun je hieronder de dia’s uit het webinar downloaden. 

 

Delen met bronvermelding

Aan het onderzoek hebben we veel tijd besteed. De uitkomsten in dit document zijn openbaar en mag je gebruiken. Maar we vinden het wel fijn als je de bron vermeldt.

NATIONAAL WERKGELUK ONDERZOEK 2022
Het nationaal werkgelukonderzoek (NWGO) wordt twee keer per jaar uitgevoerd. 
Werkgeluk onderzoek logo

Onderzoeksverantwoording

Aan het onderzoek in juni 2022 hebben 1.687 personen deelgenomen. Na schoningen quotaweging zijn hiervan 1.554 deelnemers overgebleven. Samen vormen zij een representatieve afspiegeling van alle personen in Nederland die ten minste 20 uur per week werkzaam zijn. Voor de analyses in dit rapport is gebruik gemaakt van de groep van 1.390 deelnemers uit organisaties met ten minste 11 medewerkers. Deze groep is representatief voor werkend Nederland, waarbij rekening is gehouden met leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, sector en bedrijfsgrootte. Elk onderzoek heeft betrouwbaarheidsmarges. Als vuistregel geldt voor dit onderzoek dat gevonden percentages op een vijfpuntsschaalmet 95% zekerheid terug te zien zijn in heel werkend Nederland, met een marge van ±3%.

Om de representativiteit van het onderzoek te waarborgen is de verdeling in onze steekproef op basis van sector, geslacht en opleidingsniveau vergeleken met gemiddeld Nederland, gebaseerd op cijfers van het CBS uit 2021.

 

Wil je meer weten?

Marlies van Dissel is één van de onderzoekers bij de MonitorGroep die het nationaal werkgelukonderzoek heeft uitgevoerd. Wil je meer weten over het onderzoek, neem gerust contact op. Marlies vertelt je er graag meer over. 

030 – 2887 558
mvandissel@monitorgroep.nl

Marlies van Dissel - MonitorGroep GEEL

Meer lezen