Topwerkgever Sazas

Door Jodi Wesselink en Janneke van den Berg, MonitorGroep. 
Leestijd 5 minuten.

Wij geven het stuur, jij bepaalt de richting.

Dat werkgeluk en tevredenheid van grote waarde zijn voor organisaties, is voor de Verzuimspecialist Sazas geen nieuws. Als specialist in het vakgebied, helpt Sazas bedrijven om verzuim te voorkomen. Gaan voor een goede werkbalans is daar één aspect van. Zelf is Sazas voorloper als het gaat over goed werkgeverschap en het werken aan werkgeluk. Sinds 2015 volgen ze een vaste aanpak van feedback vragen in het medewerkersonderzoek en samen verbeteren. Deze consistente vorm werpt vruchten af: de resultaten van het medewerkersonderzoek 2024 zijn zeer positief en bovengemiddeld en maken Sazas TopWerkgever. 

Goed voor elkaar

  • Hoge betrokkenheid: 94% respons.
  • 8,1 gemiddeld op werkgeluk.
  • Hoge loyaliteit: 44% verwacht langer dan 5 jaar bij Sazas te blijven werken. 
 

Met deze resultaten heeft Sazas het dus goed voor elkaar! Jodi Wesselink en Janneke van den Berg gingen langs om  het certificaat TopWerkgever uit te reiken. In een openhartig gesprek onthulden Liesbeth Post (HR manager) en Justine Grep (Adviseur Corporate Communicatie) enkele van de strategieën die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat. Een belangrijke punt dat als rode draad terugkomt, is de eigen verantwoordelijkheid vanuit de medewerkers: 

''Je hebt zelf invloed op je plezier in je werk en je kunt zelf keuzes maken die je werkgeluk vergroten. En als wij je daarin kunnen helpen, doen we dat graag.”

Leren & Ontwikkelen: Op zoek naar het verborgen goud

In het afgelopen decennium hebben het leren en ontwikkelen een steeds grotere rol gekregen binnen Sazas. Sazas is ervan overtuigd dat medewerkers die zich ontwikkelen, zowel de organisatie als zichzelf vooruit brengen. Het was voor sommige collega’s die minder ‘ontwikkel-minded’ waren even wennen, waarom zou je immers een training volgen als je je werk al goed doet?! Ook liggen er onzekerheden op de loer en gaat jezelf ontwikkelen ook over je kwetsbaar opstellen. Sazas heeft een duidelijke lijn ingezet: wij geven het stuur, jij bepaalt de richting. Onder andere door een trainingsprogramma te implementeren dat de talenten en uitdagingen van elke collega in kaart brengt, komt het verborgen ‘goud’ van de medewerkers naar boven. Verborgen talenten worden zichtbaar en daardoor beter te gebruiken. Dit bevordert niet alleen de persoonlijke groei van de werknemers, maar versterkt ook de organisatie als geheel. 

''Collega's die enthousiast terugkomen van trainingen verspreiden het positieve leervirus. Dat zorgt ervoor dat mensen die aanvankelijk terughoudend zijn in het volgen van trainingen, dit toch meer gaan opzoeken. Zo groeit er een betere leer en ontwikkelcultuur. Zoals het nu gaat, daar hadden we een aantal jaar geleden van kunnen dromen. ”

Verzuim voorkomen met een gezonde werkbalans

Een ander aspect waar Sazas in uitblinkt, is het reguleren van werkdruk en het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privéleven. 43% van de medewerkers geeft aan een hoge, maar niet hinderlijke werkdruk te ervaren. Medewerkers in deze categorie hebben veelal het gevoel ‘lekker door te werken’. Dit kun je zien als een ‘goede flow’. Sazas  heeft verschillende manieren opgezet om medewerkers te beschermen dat dit doorschuift naar een hinderlijk hoge werkdruk. Dat zou immers een remmende werking hebben op het werkgeluk. Teamleiders worden actief getraind in het herkennen van vroegtijdige signalen van stress of overbelasting. Verder draagt de thuiswerkregeling van max. 50% aan enerzijds ruimte aan een prettige werk-privé balans en autonomie en anderzijds aan het behoud van de verbinding met de collega’s op kantoor. 

''Langdurig uitval hebben we eigenlijk nauwelijks. Als het toch voorkomt, doen we ons best om mensen verbonden te laten blijven, al is het maar een paar uurtjes per week. Zo blijft de drempel laag en blijf je in contact. ”

Klare taal: directe en open communicatie

Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat er nog groeiruimte zit bij het thema feedback. Liesbeth en Justine vertellen over de fijne organisatiecultuur is die je ook kunt omschrijven als familiair. Het feit dat veel collega’s elkaar goed kennen en op een positieve manier met elkaar om willen gaan, staat open feedback nog soms in de weg. Ondanks dat collega’s erkennen dat constructieve feedback onontbeerlijk is voor professionele groei, zijn er soms drempels om elkaar aan te spreken en feedback te delen. Dat was voor Liesbeth Post een aanleiding om te starten met van feedbacktrainingen voor alle collega’s onder de noemer ‘Klare taal’. Dit maakte de collega’s meer bewust van het punt: feedback richt je niet op de persoon, maar op de skills. Daarnaast helpen de praktische handvatten in hoe je op een goede manier feedback deelt, helpen de collega’s ook in de praktijk meer/makkelijker feedback te delen. 

''Als nu iemand zegt: ‘Even klare taal’ dan weten we dat er een feedbackmoment aankomt en zijn we ons beter bewust dat de ander er moeite voor doet om het te geven. Het helpt om een moment van feedback te starten. Doordat iedereen deze training heeft gevolgd, maakt dit dat het geven van feedback makkelijker gaat.”

Zingeving voor Sazas en de samenleving

Het feit dat medewerkers van Sazas zo een hoog werkgeluk ervaren, heeft zeker niet alleen met de punten te maken die hierboven zijn genoemd. De toewijding waarmee de collega’s organisaties vooruit willen brengen en daarmee een positieve impact op de samenleving willen maken, is terug te zien in een hoge score op zingeving. Het voorkomen van burn-out, ziekteverzuim en onbalans in organisaties geeft een goed gevoel. Naast het eigen – impactvolle – werk, is ook de betrokkenheid bij een aantal goede doelen dat Sazas een warm hart toedraagt opvallend. Actief meedoen aan activiteiten die goede doelen organiseren geeft de medewerkers van Sazas ongetwijfeld een goed gevoel. Van pannenkoeken bakken tot een feestavond met veiling ten goede aan Stichting Hartekind: als dat niet verbindt.

Al met al kun je het de succesformule van Sazas als volgt samenvatten: consistent, slim en collectief werken aan werkgeluk en welzijn. Door te investeren in de ontwikkeling van medewerkers, een cultuur van openheid en feedback te bevorderen en aandacht te besteden aan een gezonde werkbalans, hebben ze een werkomgeving gecreëerd waarin mensen gedijen en tot bloei komen. Een prestatie om trots op te zijn. 

We feliciteren Sazas van harte en zijn benieuwd naar de toekomstige mooie werkgeluksacties van deze TopWerkgever.

Over TopWerkgevers

TopWerkgevers is een initiatief van de MonitorGroep. De MonitorGroep helpt organisaties werken aan werkgeluk en is trots op alle organisaties die zich daarvoor inzetten. 

April 2024, MonitorGroep

Meer lezen