Zoekresultaten: MTO

Medewerkertevredenheid bij Roosdom Tijhuis

Hoe zie je Roosdom Tijhuis? Wat maakt je blij, waar ben je trots op en wat kan er beter? Het Rijssense bouwbedrijf koos voor een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd door de MonitorGroep. De uitkomsten stemmen tot tevredenheid, want met een rapportcijfer van 7,9 scoort Roosdom Tijhuis hoog.

Lees verder

RI&E in het medewerkersonderzoek

Als werkgever wil je dat medewerkers hun werk veilig kunnen doen. Ook bij wet zijn werkgevers verplicht tot het doen van een RI&E, een Risico- Inventarisatie en – Evaluatie). Maar hoe past RI&E het best in een medewerkersonderzoek? En hoe sluiten belangrijke thema’s als fysieke veiligheid en psychologische veiligheid aan bij dit onderwerp?

Lees verder