RI&E in het medewerkersonderzoek

Veilig werken: van RI&E tot werkgeluk

Als werkgever wil je natuurlijk dat medewerkers hun werk veilig kunnen doen. Ook de wet vraagt van werkgevers dat zij zich inzetten voor een veilige werkomgeving. Concreet moeten werkgevers twee dingen doen: Enerzijds moeten zij nagaan of er elementen zijn die het veilig werken in de weg staan. Dit doen zij via een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie). Daarin zien zij direct welke eventuele veiligheidsrisico’s aan het werk verbonden zijn. Anderzijds moeten ze een Plan van Aanpak (PVA) maken waarin de risico’s die uit de RI&E worden voorzien van een actieplan en eventuele eerdere incidenten worden geëvalueerd. En dit alles moet met regelmaat worden geüpdatet. 

Fysieke veiligheid & Psychologische Veiligheid

Bij veilig werken denk je al snel aan aan fysieke veiligheid: het werken met veilig middelen zoals apparaten met beschermkappen, valbeveiliging, het voorkomen van RSI, gehoorbescherming, leuningen bij de trap. Maar het ligt breder. Veilig werken gaat bijvoorbeeld ook over goede geregelde interne processen/protocollen, bijvoorbeeld voor het delen van informatie, intervisie en deelname aan opleiding en training over veiligheid. Een ander aspect aan veilig werken dat minstens zo belangrijk is: de veilige werkcultuur ofwel de psychologische veiligheid. Hierbij gaat het om het werken in een prettig sociaal klimaat waarin je jezelf kunt zijn. In zo’n veilig werkklimaat is geen ruimte voor discriminatie, pesten, negeren of andere zaken die je een onveilig gevoel geven op je werk. 

RI&E in het medewerkersonderzoek?

Organisaties vragen ons vaak of we (elementen van) de RI&E kunnen meenemen in het onderzoek. Geen gekke vraag, aangezien enkele onderwerpen uit het medewerkersonderzoek al direct betrekking heeft op de veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan het thema ‘Werkdruk’. Een te hoge werkdruk vormt een direct risico op meer burn-out. Dat is een onmisbaar element in zowel een medewerkersonderzoek als een RI&E. En helemaal gezien het thema, zonde om ‘dubbel’ te bevragen. We kunnen dus RI&E gerelateerde vragen meenemen in het medewerkersonderzoek. Echter, het is ook belangrijk om de lengte van de vragenlijst in het oog te houden. Het hangt een beetje samen met de aard van het werk of alle veiligheidsaspecten kunnen worden opgenomen in het medewerkersonderzoek. Voor de meeste organisaties komt het erop neer dat zij in het medewerkersonderzoek één tot drie veiligheidsthema’s meenemen in het medewerkersonderzoek. Het sociale aspect, de psychologische veiligheid leent zich daar bijvoorbeeld goed voor.

Advies op maat voor jouw organisatie

Een pasklaar antwoord op de vraag of de RI&E meegenomen kan worden in het medewerkersonderzoek, hebben we dus niet. Wel gaan onze onderzoekers graag met je in gesprek over wat voor jouw organisatie nodig en passend is. 

MEDEWERKERSONDERZOEK & RI&E

Jeroen Bakker is onderzoeker bij de MonitorGroep en heeft veel ervaring in onderzoek op het gebied van werkdruk, Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), ongewenst gedrag en arbeidsomstandigheden. Jeroen geeft graag advies over de mogelijkheid voor het combineren van RI&E en medewerkersonderzoek voor jouw organisatie. 

Wil je even sparren? Bel Jeroen via 030 – 2887 558 of mail naar jbakker@monitorgroep.nl 

Meer lezen