Fundament geregeld? Ga door met geluk!

We kennen inmiddels allemaal wel de 8 van werkgeluk met daarin de 8 factoren die bepalend voor het ontstaan van werkgeluk. De rechterkant van de 8 laat de ik-factoren zien (plezier, voldoening, competentie, autonomie). Dit zijn de factoren waarop je vooral als individu invloed hebt. Aan de linkerzijde zie je de wij-factoren. Hier gaat het om een wisselwerking tussen de organisatie én de medewerkers. Werkgeluk maak je immers niet alleen! Maar er is meer: Werkgeluk bouw je op een fundament van tevredenheidsfactoren.

Een stevig fundament

De 8 van werkgeluk krijgt meer kracht als het fundament goed is. Het fundament kun je zien als de basis waarop het werkgeluk is gebouwd: aspecten die je werkgeluk geen ‘boost’ geven zodra het in orde is, maar waarop je wel aan werkgeluk inlevert op het moment dat het niet op orde is. Heb je een wiebelig of gebrekkig fundament? Dan is de kans op solide werkgeluk aanzienlijk minder. 

Een voorbeeld: Communicatie is één van de aspecten uit het fundament. Heb je het gevoel dat je informatie mist, je niet op de hoogte wordt gehouden van belangrijke ontwikkelingen in de organisatie? Dan geeft dat een ontevreden, onprettig gevoel. Heb je daarentegen het gevoel dat je juist, volledig en voldoende wordt geïnformeerd over ontwikkelingen in je organisatie en dingen die voor jouw werk belangrijk zijn? Dan ervaar je niet dat knagende gevoel gebrek aan informatie. Maar hé, zeg eens eerlijk: wanneer dacht jij voor het laatst: Wat een topdag, ik ben megagoed geïnformeerd over alle ontwikkelingen? Nee, waarschijnlijk kun je je dat niet herinneren. Simpelweg omdat goede communicatie belangrijk is om goed te kunnen werken, maar het niet bijdraagt aan de groei van je werkgeluk. Het is een onderdeel van het fundament om werkgeluk te kunnen laten groeien.

Heb je zilver? Ga dan voor goud!

Wij hebben het fundament verder ontrafeld en je kunt de bouwstenen hieruit verdelen uit een relationeel stuk en een materieel/organisatorisch aspect. In het model hieronder zie je waaruit het fundament is opgebouwd. Het valt je vast op dat dit vooral aspecten zijn die je kent vanuit de medewerkertevredenheidsonderzoeken. De werkgeluksaspecten komen daarbovenop in de piramide. 

Blijf niet poetsen op je zilver

Dan volgt nu een belangrijke tip voor managers: In de praktijk zien we dat managers geneigd zijn om alle aandacht te richten op het fundament. Het verbeteren van de communicatie, het elimineren ongewenst gedrag en de processen optimaliseren zodat het werk soepel loopt… Dat is waardevol, de basis moet immers goed zijn. Maar de valkuil is te blijven poetsen op het zilver. Want realistisch gezien: Wie een ’10’ nastreeft op communicatie, legt de lat misschien wel onhaalbaar hoog. Communicatie kan immers altijd meer en beter. Dus managers: regel het zilver, maar blijf niet eindeloos poetsen. Is de basis goed, ga dan voor goud. Geef aandacht aan de aspecten die daadwerkelijk het werkgeluk tot stand brengen, de acht factoren uit de 8 van werkgeluk.

Meer lezen