Q25

De Q25 van de MonitorGroep is een kort MTO of ‘Pulse meting’ waarin de belangrijkste vragen over werkgeluk worden gesteld. De onderwerpen die het meest bijdragen aan de bevlogenheid, betrokkenheid en het werkgeluk van de medewerkers zijn uitgewerkt in 25 stellingen en vragen. De selectie is onder andere gebaseerd op:

  • Medewerkersonderzoeken van de MonitorGroep bij ruim 500 organisaties en 45.000 deelnemers.
  • Een meta-analyse op basis van de resultaten van 128 organisaties
  • Ons model: de 8 van Werkgeluk
  • De piramide van werkgeluk (Onno Hamburger)
  • De zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan)
  • Engagement Surveys van Gallup

De voordelen van de Q25
De vragenlijst van de Q25 is ontwikkeld voor een kort werkgelukonderzoek of herhalingsonderzoek. Hierdoor kunt u vaker en sneller een korte meting uitvoeren. Dit maakt het resultaat van uitgevoerde verbeteracties na de vorige meting direct zichtbaar. Zo werken we samen met uw organisatie aan werkgeluk.

Wilt u meer informatie?