Laat je organisatiecultuur niet stikken

De lat hoog, prestaties voorop en werken zonder fouten: klinkt als een efficiënte weg naar financieel succes. Maar schijn bedriegt: als de aspecten vertrouwen, openheid en zorg voor elkaar geen aandacht krijgen, brengt deze aanpak je niet ver. Er is meer nodig voor het langdurig halen van goede resultaten: in een Harvard Business Review laten Emma Seppälä en Kim Cameron zien dat welzijn op je werkplek essentieel is om langdurig goede prestaties neer te zetten. Een verstikkende organisatiecultuur is desastreus.

Verstikkende organisatiecultuur

Veel druk op medewerkers om dingen sneller, meer en beter te doen en weinig aandacht voor de ‘menskant’ zijn ingrediënten voor een verstikkende organisatiecultuur. Seppälä en Cameron brengen de kosten van verstikkende organisatiecultuur in kaart [lees hier het hele artikel]. Naast een – op termijn –  lagere productie, brengt een verstikkende cultuur meer nadelen mee. Zo hebben organisaties met een hoge druk bijna 50% hogere kosten aan zorg en coaching dan organisaties met een positieve werkcultuur. Jaarlijks gaan er in Amerika naar schatting zo’n 550 miljoen werkdagen verloren als gevolg van stress op het werk. Ook wordt meer dan de helft van alle ongevallen op het werk toegeschreven aan stress. Ook de link tussen stress op het werk en (ernstige) gezondheidsproblemen, zoals problemen met het hart, met de vaten en de spieren wordt gelegd. Tel daar de kosten voor het weglopen van talent bij op en je begrijpt dat het aantrekkelijker is om te werken vanuit een positieve organisatiecultuur. Een positieve organisatiecultuur zorgt voor ‘gezonde’ betrokkenheid – gebaseerd op waardering, veiligheid, ondersteuning en respect. Fysiek gezien houdt een positief werkklimaat verband met een lagere hartslag, een lagere bloeddruk hebben én een sterker immuunsysteem. Op de werkvloer is een positief leerklimaat herkenbaar en geven mensen aan dat ze zichzelf kunnen zijn op het werk.

Leiding geven aan een positief werkklimaat

Het punt is duidelijk, een positief werkklimaat is gunstig voor zowel de medewerkers als de organisatie. Maar geef je lucht aan een verstikkende bedrijfscultuur? Seppälä en Cameron spreken over het neerzetten van een ‘zorgzame cultuur’.  De sleutel zit niet in het letterlijk meer bewegingsvrijheid geven, zoals de mogelijkheid tot thuiswerken en sporten op kantoor. Een positief werkklimaat gaat over iets groters, iets tussen mensen, iets niet-materieels: het gaat om aandacht voor welzijn op de werkplek.

Seppälä en Cameron geven in hun artikel principes voor welzijn op de werkplek en tips hoe je daaraan kunt werken. De principes en tips sluiten aan op aspecten uit de 8 van werkgeluk. Hieronder lees je de principes, met een toelichting van waar je dit aspect terugvindt in de 8 van werkgeluk: 

 1. Zorgen voor elkaar, geïnteresseerd zijn in anderen en verantwoordelijkheid houden voor collega’s als je doet voor vrienden. 
  Dit lukt alleen als je in verbinding bent met elkaar. In de 8 van werkgeluk valt dit ook onder de categorie ‘verbinding’. Help en stimuleer medewerkers in het aangaan van sociale verbinding. Bekend maakt bemind. 
 2. Elkaar steunen en kracht bieden als het moeilijk is. Vriendelijkheid.
  Waar sprake is van verbondenheid, zie je direct ook meer zorgzaamheid. Mensen voelen zich meer thuis in een organisatie waarin men omziet naar elkaar. 
 3. Schuld vermijden en fouten vergeven. 
  Zie dit als een gezonde leercultuur. In de acht van werkgeluk valt dit onder ‘competentie’. Niet afrekenen op fouten, maar juist ruimte bieden om te leren. Dat geeft de moed om te leren. En leren/ontwikkelen is een aspect voor het groeien van werkgeluk.  
 4. Elkaar inspireren op het werk.
 5. Het benadrukken van de betekenis van het werk.
  Mensen ontlenen hun identiteit steeds meer aan het werk dat ze doen en zijn zich steeds meer bewust van de bredere waarde van hun werk. Zingeving komt dan ook voort uit een basisgevoel voor je werkgeluk; dat je werk relevant is. En die zingeving is precies wat wordt bedoelt met het benadrukken van de betekenis van het werk. 
 6. Elkaar met respect, dankbaarheid, vertrouwen en integriteit behandelen.
  Dit alles is pas mogelijk als er vertrouwen en oprechtheid is. 

Lees hier het artikel van Emma Seppälä en Kim Cameron: Proof That Positivie Work Cultures Are More Productive, Harvard Business Review

Emma Seppälä, Ph.D., is docent aan de Yale School of Management en faculteitsdirecteur van het Women’s Leadership Program van de Yale School of Management. Ze is ook wetenschappelijk directeur van het Center for Compassion and Altruism Research and Education van Stanford University en de auteur van The Happiness Track. 

Kim Cameron, Ph.D., is de William Russell Kelly Professor of Management and Organizations aan de Ross School of Business van de University of Michigan en de auteur van Positive Leadership en Practicing Positive Leadership.

Meer lezen