Zes tips voor een veilige organisatiecultuur

Met meer dan 8.000.000 views voor de uitzending van BOOS, is wel duidelijk dat het nieuws over ongewenst gedrag bij The Voice of Holland impact heeft. Verbazing, boosheid en ongeloof kleuren de reacties. Voor veel mensen voelt ‘the Voice of Holland’ ook als een ‘televisiewereld’ ver weg. Maar we kunnen er allemaal van leren om dit soort situaties en culturen in de toekomst geen kans te geven. 

Hoe kijken jouw organisatie en collega’s naar thema’s als Psychologische Veiligheid en gedrag? Hoe maak je gedrag bespreekbaar, hoe ga je met elkaar om, hoe ga je om met klanten/collega’s/gasten. Wat kan wel en wat kan niet? Hierbij onze tips voor iedere organisatie!

Voorkom ongewenst gedrag op de werkvloer

Een onveilig klimaat op het werk is op alle punten schadelijk. Wanneer mensen niet durven zeggen wat er om hen heen gebeurt, zorgt dat ervoor dat mensen niet meer opstaan wanneer zij dingen signaleren die niet in de haak zijn. Soms met verstrekkende en langslepende gevolgen, zo was te zien in de aflevering ‘BOOS‘ over TVOH van Tim Hofman.

Uit onze medewerkersonderzoeken naar Psychologische en Sociale Veiligheid blijkt dat ook roddelen en negeren veel voorkomen in organisaties. Wij helpen organisaties graag bij het werken aan een sociaal veilige cultuur.

Zes tips voor een veilig klimaat

 

 1. Bespreek hoe een veilig klimaat er voor jouw organisatie uit ziet
  Wat kan wel en wat kan niet? Dat is goed om met elkaar te bespreken. Hoe denken jullie bijvoorbeeld over: 
  – Een hand op de schouder van een collega. 
  – Tien pennen meenemen van kantoor.
  – Via Instagram een collega vragen voor een etentje.
  – Praten over iemand die er zelf niet bij is.
  Deze en meer vragen komen ook in onze workshop ‘Waarden en grenzen’ aan bod (punt 4). 
 2. Organiseer een veilige plek waar mensen hun verhaal kwijt kunnen
  Organisaties in Nederland zijn bij wet verplicht om de medewerkers te beschermen tegen allerlei vormen van ongewenst gedrag: pesten, discriminatie, ongewenste intimiteit en agressie (psychosociale arbeidsbelasting). Hiervoor moeten organisaties een beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon waarbij eenieder die ongewenst gedrag signaleert of ervaart het kan delen, is een goede stap. Lees hier meer over het aanstellen van een vertrouwenspersoon.
 3. Weet wat er speelt: monitor Psychologische Veiligheid
  Hoe ‘signaleer’ je ongewenst gedrag dat zich veelal afspeelt buiten het zicht? Is er in jouw organisatie überhaupt sprake van ongewenst gedrag? Voelen medewerkers zich veilig om het te melden op het moment dat zij onethisch of ongewenst gedrag zien in de organisatie? Hoeveel komt het voor? Medewerkers kunnen vertrouwelijk ongewenst of grensoverschrijdend gedrag melden. Met het onderzoek naar Psychologische Veiligheid breng je de veiligheid in jouw organisatie of team in kaart en dat geeft je handvatten om met de bevindingen gericht aan de slag te gaan.  
 4. Workshop Waarden en grenzen
  Vind je het lastig om zelf een gesprek over waarden te organiseren? Dan helpen wij je daarbij graag met de Workshop Waarden. Deze workshop is geschikt voor iedere organisatie, of er nu sprake is van ongewenst gedrag of juist ter preventie. Deelnemers aan deze workshop verkennen naar waar de grenzen liggen tussen gewenst en ongewenst gedrag op het werk of van niet integer handelen. Na het herkennen en benoemen, leren we de deelnemers hoe ze kunnen reageren op het moment dat ongewenst gedrag zich voordoet. Tot slot bepalen de deelnemers samen wat wel kan en waar grenzen liggen in jullie organisatie. Daarmee maken ze een waardenkompas voor een gewenst werkklimaat.
 5. Verdiep je in het thema Psychologische Veiligheid
  In het boek ‘Psychologische Veiligheid’ van Hans van der Loo en Joriene Becks lees je alles wat belangrijk is voor het neerzetten van een veilig klimaat op het werk. Wat is Psychologische Veiligheid? Welke factoren zijn belangrijk? Goed nieuws: je wint met psychologische veiligheid veel meer dan alleen het uitblijven/tijdig signaleren van ongewenst gedrag. Organisaties waar mensen zich veilig voelen, boeken betere resultaten en hier groeit een sterkere leercultuur. 
 6. Geef zelf het goede voorbeeld
  Deze tip ligt misschien voor de hand, maar is ontzettend belangrijk: practise what you preach. Stel je open voor feedback, geef zelf opbouwende feedback op gedrag van collega’s en stel jezelf kwetsbaar op. Door het goede voorbeeld te geven, fungeer je als een waardenkompas voor je collega’s. 

Meer lezen