Hart voor de zaak

Bij de NHR (Nederlandse Hart Registratie) werkt een team gedreven professionals aan optimale kwaliteit van de hartzorg in Nederland. Dat doen ze onder andere door het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van informatie over behandelingen van patiënten met hartaandoeningen. En – zo blijkt uit het medewerkersonderzoek – dat doen zij met volle inzet en vanuit een sterke betrokkenheid. We spraken Noud de Greef – Communicatieadviseur bij de NHR – over de resultaten van het medewerkersonderzoek. Naast de 100% respons en de hoge tevredenheid springt de wij-kant van de 8 van werkgeluk eruit! Met de resultaten is de NHR wederom als TopWerkgever uit de bus gekomen. 

 

De 8 factoren voor het ontstaan van werkgeluk

De NHR meet al sinds 2019 de beleven van het werk via het medewerkersonderzoek van de MonitorGroep. Uit het onderzoek dat onlangs is afgerond blijkt dat de medewerkers een sterk gevoel van vertrouwen en verbinding ervaren. Daarnaast draagt hun werk bij aan de gezondheid van hartpatiënten (zingeving) en voelen ze sterke waardering voor hun werk. Kortom, ze ervaren een sterke wij-kant bij het werkgeluk. 

Werk van waarde

De kennis die de NHR ontwikkelt is letterlijk van levensbelang en draagt bij aan het verbeteren van de hartzorg in Nederland. Dat brengt een grote gedrevenheid – of misschien zelfs verantwoordelijkheidsgevoel – met zich mee. We kennen immers allemaal wel iemand die problemen heeft aan het hart: naar schatting zijn er 1,7 miljoen Nederlanders met hart- en vaatziekten (vzinfo.nl). Het verbeteren van hartzorg in Nederland geeft de collega’s meer dan een goed gevoel. De affiniteit met het werk is hoog, zo blijkt uit het medewerkersonderzoek. 

En toch: veel van het werk bij de NHR beslaat het verzamelen en analyseren van cijfers en gegevens over behandelingen voor hartaandoeningen. Dan lijkt de patiënt die wordt geholpen met de informatie uit de analyse nog wel eens ver weg. “Daarom kijken we op welke punten we telkens het hele proces aan elkaar kunnen koppelen, zodat ook medewerkers die vooral betrokken zijn aan het begin van het proces – bij de invoer – de uiteindelijke impact van de registraties goed meekrijgen. Dat is immers waarom je kiest voor de NHR als werkgever.”

 

Goede flow & open cultuur

Het is een bekend gegeven: mensen met een hoge werkdruk zijn over het algemeen het meest gelukkig in hun werk (bron: Nationaal Werkgeluk Onderzoek 2022). Ook bij de NHR ervaart een meerderheid van de medewerkers een hoge werkdruk. De ambities liggen hoog en collega’s gaan voor de beste kwaliteit. Hoe zorgt de NHR ervoor dat het gevoel van ‘lekker hard werken’ niet doorslaat richting ‘te hard werken en overbelasting’. We vroegen het Noud de Greef: “Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met de mensen in het team. Een open cultuur is wat ons betreft onmisbaar om dat te realiseren. Dus hoe we ervoor zorgen dat we in balans blijven? Heel praktisch: Het is gewoon een vast agendapunt tijdens ons overleg. We bespreken hoe het met elkaar gaat en medewerkers voelen de ruimte om het te delen als er iets niet goed gaat. Volgens mij is die openheid binnen een platte structuur de essentie. Als dan blijkt dat er dingen zijn die in de weg staan of dat er iets mis is gegaan, kijken we als team hoe we de balans kunnen herstellen, dingen kunnen oplossen en verbeteren voor de toekomst.” 

 

Ontwikkeling: altijd in beweging

Met < 25 medewerkers heeft de NHR een compact team met een hoog gevoel van verbinding. De doorgroeimogelijkheden zijn binnen de NHR weliswaar niet oneindig, op het gebied van competentie zit het goed. “Dat niet iedereen eindeloos kan doorgroeien is een gegeven, maar daar staat tegenover dat je je in brede zin bij ons heel goed kunt ontwikkelen en de opgedane ervaring is een mooie springplank voor een volgende stap in het netwerk, aldus Noud. “We hebben een jaarplan waarin we aan het begin kijken: deze projecten komen eraan en welke collega’s vinden bij welke projecten de meeste uitdaging. Daardoor sluiten collega’s aan bij projecten waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Verder biedt de omvang van onze organisatie ook de kans dat je naast het gewone werk taken kunt oppakken die belangrijk zijn voor de NHR, maar niet direct tot je takenpakket behoren. Dat geeft extra variatie en uitdaging in het werk.”

Succes delen: toch even stilstaan

De NHR levert goede kwaliteit, is innovatief, professioneel en transparant: daarover zijn de medewerkers het eens. Waar ruimte is voor verbetering, geven de collega’s elkaar feedback en wordt ervan geleerd. Kortom: de professionele lat ligt hoog. Noud licht toe: “Het zit bij de NHR in de aard om te kijken naar wat er nog beter kan en om verder te gaan zodra je ergens klaar mee bent. Heb je net iets afgerond? Dan sta je alweer met één been in het volgende. Dat is mooi, maar daarin gaan we soms voorbij aan het moment van stilstaan bij wat goed is gegaan. Daar gaan we mee aan de slag. Niet voor niets hebben we nu de ‘Pauwenveer’ in het leven geroepen: een gebaar van trots dat we uitdelen aan collega’s die iets heel goeds hebben gedaan.” Het certificaat TopWerkgever is dan de ‘Pauwenveer’ van de MonitorGroep aan de NHR. Een mooi moment om stil te staan bij het werkgeluk en het fijne werkgeverschap bij de NHR.

 

Topwerkgever: samen ideeën planten

De resultaten van het medewerkersonderzoek zijn besproken tijdens het teamoverleg. Dat past bij de open cultuur van de NHR. Noud geeft aan dat de eerste stappen na het medewerkersonderzoek ook al zijn gepland: “We willen elk kwartaal een bijeenkomst organiseren waarin we terugkijken en vooruit blikken. We gaan ook kijken in hoe we het werkgeluk nog hoger kunnen maken. Hoe we dat precies gaan doen, daar gaan we samen invulling aan geven. We vinden het namelijk belangrijk dat alle collega’s zich thuisvoelen bij de NHR. Dat gaat van samen beslissen over grote zaken tot aan de inrichting van de werkplek: jij wordt blij van meer kleur en jij van een plant.”

Over TopWerkgevers

Topwerkgevers is een initiatief van de MonitorGroep. De MonitorGroep helpt organisaties werken aan werkgeluk en is trots op alle organisaties die zich daarvoor inzetten. 

April 2023, MonitorGroep

Meer lezen