Meer eigen regie met individuele resultaten

Met de toenemende focus op persoonlijk leiderschap, zie ik steeds meer behoefte aan tools die helpen reflecteren. Het is dan ook goed te weten dat een medewerkersonderzoek niet alleen de organisatie vooruit helpt, maar ook waardevolle inzichten biedt t.b.v. persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers ontvangen een eigen rapport met hun individuele resultaten, wat helpt om op persoonlijk vlak de regie te vergroten. Het medewerkersonderzoek geeft dus zowel organisatiebreed als op team- en op individueel niveau input om vooruitgang te boeken op relevante thema’s. 

Eigen regie op het werkgeluk

Jouw organisatie doet bijvoorbeeld een onderzoek naar werkgeluk. Het resultaat laat zien hoe het werkgeluk tot stand komt op 8 belangrijke factoren voor werkgeluk. Die inzichten helpen de organisatie om gericht aan een gelukkig werkklimaat. Maar werken aan werkgeluk doet de organisatie niet alleen. Iedere medewerker heeft veel impact op zijn of haar werkgeluk. Het is daarom belangrijk dat medewerkers daar een actieve rol in nemen. Daarom ontvangen de deelnemers – naast de resultaten over de hele organisatie – ook hun persoonlijke werkgeluksprofiel. Dat geeft ze inzicht in hun eigen werkgeluk en helpt ze aan de hand van tips, voorbeelden en indien gewenst coaching om keuzes te maken in het werk die het werkgeluk vergroten. En door de werkgeluksprofielen onderling te bespreken, kunnen collega’s zelfs elkaar coachen.

Voorbeeldpagina’s uit het persoonlijk werkgeluksprofiel:

Eigen regie op de thema’s die voor jou belangrijk zijn

Dit was het voorbeeld van werkgeluk, maar er zijn veel meer thema’s waarop medewerkers zelf hun regie kunnen nemen. Andere thema’s waarbij persoonlijke rapporten regie geven aan de persoonlijke ontwikkeling zijn o.a.:

  • Duurzame Inzetbaarheid
  • Werkdruk
  • Psychologische Veiligheid
  • Persoonlijkheid: Big Five

Ben jij benieuwd naar hoe je individuele en organisatiefeedback kunt organiseren?
Bel gerust, dan kijken we welke thema’s en persoonlijke rapporten passen bij jouw organisatie.

Jeroen Bakker
Senior Onderzoeker bij onderzoeksbureau De MonitorGroep

 

Meer lezen