Drijfveren: inzicht in je persoonlijkheid

Inzicht in je persoonlijkheid: basis voor persoonlijke groei

Inzicht in je persoonlijkheid helpt in je persoonlijke groei. Wanneer je weet wat je belangrijkste persoonlijkheidskenmerken zijn, kun je je eigen gedrag, reacties en drijfveren beter begrijpen vanuit die context. Het helpt je om te zien waar je goed in bent, wat je sterke punten zijn en biedt een start voor effectiever communiceren. De Big 5 is een handige en onderbouwde methode om je persoonlijkheid effectief in kaart te brengen. 

Hoe werkt de Big 5?

Hoe werkt het? Je vult een vragenlijst in van 120 vragen over hoe jij dingen ziet, wat voor jou belangrijk is en wat je voelt/beleeft. Jouw antwoorden leveren een mooi profiel van jouw persoonlijkheid. Als resultaat ontvang je een betrouwbaar en valide rapport met waardevolle inzichten in je persoonlijkheid en drijfveren. 

De vijf persoonlijkheidstyperingen

In dit onderzoek is aandacht voor 5 persoonlijkheidskenmerken (die zie je in de kolom rechts). Deze vijf hoofddomeinen zijn elk onderverdeeld in zes subdomeinen die samen jouw persoonlijkheid typeren.

Aan de slag met de resultaten

Als je weet waar je staat op de schaal van de Big 5, kun je gerichte stappen nemen voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit doe je door je resultaten te bespreken met je leidinggevende of als leidinggevende om hier samen met de medewerkers over in gesprek te gaan. Ook voor coaches biedt de Big 5 op een praktische manier houvast. 

Inzichten voor een effectievere samenwerking | Benut de talenten in je team

Naast inzicht in jezelf, kan de Big 5 ook helpen om je collega’s beter te begrijpen. Doordat teamleden onderling van elkaar weten wat de de persoonlijkheidskenmerken zijn, helpt jullie om elkaar sterke punten van elkaar te herkennen en benutten. Daarin ontstaat een dynamiek waarin iedereen een unieke bijdrage kan leveren. Door te begrijpen hoe teamleden leren, communiceren en problemen aanpakken werk je als team effectiever samen. Elkaars persoonlijkheden kennen is een startpunt voor een meer ondersteunende en succesvolle teamdynamiek.

Workshop Persoonlijkheid

Niet voor niets is de Big 5 persoonlijkheidstest een standaard onderdeel in de workshop persoonlijkheid. Tijdens deze workshop leren de deelnemers zichzelf beter kennen, maar ook hun collega’s. Centraal staat de vraag: Welke keuzes maak jij in je werk die je werkgeluk positief beïnvloeden? 

Draagt bij aan het werkgeluk

Wanneer je werkt vanuit je talenten, draagt dat bij aan je werkgeluk. Niet voor niets vormt de persoonlijke Big 5 een belangrijk onderdeel in het curriculum van de opleiding tot Werkgelukscoach van Onno Hamburger. Daarover lees je hieronder meer. 

Overzicht persoonlijkheidskenmerken

1. Openheid

De mate waarin je open staat voor nieuwe ervaringen en ideeën.

2. Consciëntieusheid

Bij consciëntieusheid gaat het om de mate waarin je georganiseerd en doelgericht te werk gaat. 

3. Extraversie

Binnen dit kenmerk staat de mate waarin je behoefte hebt aan contact met anderen centraal. 

4. Altruïsme

Ben je meegaand, tolerant en hulpvaardig? Dan is altruïsme een kenmerk dat goed bij je past. 

5. Gevoeligheid voor negatieve emoties

Dit aspect aan de persoonlijkheid geeft aan in welke mate je gevoelig bent voor negatieve emoties, denk bijvoorbeeld aan angst, ergernis of schaamte. 

Meer weten over de Big 5 meting?

Kortom: wil jij je verdiepen in je persoonlijkheid en zoek je een krachtig instrument om je persoonlijkheid en drijfveren te begrijpen en ze in een context te kunnen zetten? Dan helpt deze vlotte Big 5 meting je vooruit en brengt het je persoonlijke groei, effectieve samenwerking en duidelijke communicatie je vooruit.

Jeroen Bakker

Onderzoeker
030-2887 588