Werkgeluk na je pensioen

MPD gaat voor werkgeluk tot ver na je pensioen

Pensioenen. Begin er op een feestje over en je krijgt vaak een dromerige, wat afwijkende blik terug. “Hoeveel draag jij per maand af aan pensioen?” of “hoe ziet jouw inkomen eruit na je pensioen?”. Stel deze vragen aan je vrienden of collega’s en je zal in veel gevallen “weet ik niet” als antwoord krijgen. De gemiddelde Nederlander vindt pensioenen maar ingewikkeld en saai. Maar is dat imago wel terecht? Bij MPD in ieder geval niet!

MPD (Media Pensioen Diensten) ondersteunt pensioenfonds PNO Media met het beheren van pensioenen voor werkgevers en werknemers in de creatieve en digitale sector. Daarbij horen diensten als administratie, beleggingen, vermogensbeheer, communicatie en risicomanagement. De afgelopen maanden heeft de MonitorGroep samen met hen een maatwerk medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd onder alle medewerkers van MPD. In dit onderzoek kwam een mooie mix van thema’s aan bod, waarbij o.a. aandacht was voor werkgeluk, stijl van leidinggeven, psychosociale arbeidsbelasting en thuiswerken. Uiteindelijk heeft 94% van de medewerkers deelgenomen aan het onderzoek. Een prachtige respons!

Na het rapporteren en bespreken van de resultaten, blijkt niet alleen de respons prachtig te zijn. MPD scoort op veel thema’s bijzonder positief. De 7,7 voor algemene tevredenheid ligt fors boven het landelijk gemiddelde. Reden genoeg dus om meer te willen weten over wat MPD zo bijzonder maakt! Wat kunnen we leren van deze positieve pensioenclub? Een groep medewerkers van MPD (HR, communicatie, beleid en advies) licht het werkgeluk toe aan de hand van een aantal vragen.        

Wat was voor jullie de reden om een medewerkersonderzoek uit te voeren bij MPD? Hadden jullie specifieke doelen voor ogen?”

“Het is voor MPD gebruikelijk om eens in de vier jaar een uitgebreid medewerkersonderzoek uit te voeren. De organisatie is de afgelopen jaren behoorlijk gewijzigd. We zagen dit MTO als een nul-meting waar we de komende tijd mee verder kunnen. Vanwege de veranderingen door corona was er wat twijfel of we het wel moesten doen, maar het biedt kansen om belangrijke informatie op te halen, juist in deze tijd waarin je elkaar minder ziet. Ook het thuiswerken heeft ons nieuwe inzichten gegeven waar we graag bij stil staan.”

“Op welke gebieden hadden jullie verwacht dat MPD goed zou scoren en welke aandachtspunten hadden jullie verwacht?”

“We hadden geen specifieke verwachtingen, dus de positieve scores komen als een welkome verrassing. Zeker in coronatijd is het lastiger in te schatten hoe het met iedereen gaat. Binnen MPD is er altijd al een sterke betrokkenheid onder medewerkers. We zijn relatief klein en collega’s kennen elkaar goed. Dat voel je en het is mooi dat dat ook uit dit onderzoek komt. MPD voelt als tweede thuis. Je kan er echt jezelf zijn en er is aandacht voor je als het even wat minder gaat. We werken als team samen aan één doel waarin het niet uitmaakt wie de uitblinker is. Iedereen heeft zijn eigen rol en vult elkaar aan. Fouten maken mag en als je iets van tafel laat vallen, vangt iemand anders het op. Dat is de kracht van MPD als organisatie.”

“Veel organisaties hebben moeite om het wij-gevoel en de saamhorigheid onder collega’s vast te houden in coronatijd. Bij MPD gaat dat juist erg goed. Medewerkers omschrijven MPD als een warm bad. Hoe doen jullie dat en hebben jullie tips voor andere organisaties hoe hiermee om te gaan?” 

Als je je collega’s goed kent en je elkaar vertrouwt, dan verdwijnt dat basisgevoel niet snel. Dat is ook een voordeel van een kleinere organisatie in deze tijden. Om het teamgevoel te behouden organiseren we regelmatig online activiteiten voor collega’s, zoals een pubquiz en online inloopmomenten. Toch missen we af en toe het contact met collega’s van andere teams. De afstand wordt groter naarmate corona langer duurt. Vooral de dagelijkse gezamenlijke lunch wordt gemist, waarbij managers, medewerkers en alle afdelingen door elkaar samen aan tafel zitten. Tijdens deze momenten leer je iedereen kennen en hoor je wat er speelt in de organisatie. Erg waardevol en hopelijk snel weer mogelijk!

“De werkdruk ligt best hoog bij MPD, maar dit lijkt geen negatieve invloed te hebben op het werkgeluk van de medewerkers. Hoe houden jullie mensen fit en gelukkig in zulke drukke tijden?”

“De hoge werkdruk zagen we wel aankomen, maar we zijn natuurlijk blij dat medewerkers toch gelukkig zijn in hun werk. We zijn inmiddels serieus met de werkdruk aan de slag. Daarbij krijgen we hulp van experts buiten MPD. We ondersteunen collega’s die daar behoefte aan hebben met workshops en persoonlijke coaching. Daarin bieden we zoveel mogelijk maatwerk. De managers pakken hierin ook hun verantwoordelijkheid en bieden medewerkers de ruimte om hun werkdruk te bespreken. Persoonlijke aandacht, welzijn en support vinden we belangrijk.

“De hoge scores voor zelfstandigheid en autonomie springen eruit. Medewerkers voelen zich écht gehoord binnen de organisatie en voelen zich vrij om hun mening te geven. Op welke manier worden medewerkers betrokken bij de besluitvorming bij MPD?”

“We hebben met name hoger opgeleiden in dienst met specialistische vakkennis. Zij hebben de expertise om hun eigen werk vorm te geven. De lijnen met managers zijn daarbij kort en het vertrouwen in medewerkers is groot. Er wordt niet getwijfeld aan kennis en kunde. Jouw mening wordt voor waar aangenomen en daardoor voel je dat je ertoe doet. Het management heeft vooral een faciliterende rol en vertrouwt op de kwaliteiten van de medewerkers. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers. Er is veel vertrouwen, maar ook veel ruimte om hulp te vragen waar nodig.”

Met een 7,7 voor algemene tevredenheid scoort MPD sterk boven het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de mate waarin medewerkers MPD als werkgever aanbevelen. Waar zijn jullie het meest trots op?

“Dat we er in slagen om een goede sfeer neer te zetten. Dat we elkaar aanvullen waar nodig, maar toch allemaal met een eigen verantwoordelijkheid. Je mag fouten maken en altijd alles vragen, daarbij voel je je nooit dom of ongewenst.”

“Welke follow-up en verbeteracties zijn jullie nog van plan te ondernemen na het onderzoek?”

“We hebben de resultaten uitgebreid besproken in het MT en met alle collega’s. Iedereen is inmiddels op de hoogte van onze sterke punten en aandachtpunten. We focussen ons nu op de werkdruk, dat is het belangrijkste verbeterpunt voor ons in de komende periode. Hier hebben we een plan voor opgezet, met externe begeleiding, We zijn recent begonnen met de uitvoer hiervan.”

“Hebben jullie nog advies voor organisaties die er ook aan denken een zelfde soort meet- en verbetertraject uit te voeren?”

“Doe het samen! Betrek collega’s vanuit verschillende delen van de organisatie bij het project en ga actief met de resultaten aan de slag. Wacht hier niet te lang mee, maar laat zien dat je echt betrokken bent bij het welzijn. Geef iedereen een stem, luister naar de wensen en speel daarop in. Het medewerkersonderzoek van de MonitorGroep draagt daar mooi aan bij. De rapporten bieden ons bruikbare handvatten en de presentaties hebben ons geholpen draagvlak te creëren en een start te maken met verbeteren.”

Dank jullie wel voor de fijne samenwerking en veel succes met het werken aan nog meer werkgeluk bij MPD!

Pim Stalenhoef

Arbeidspsycholoog bij onderzoeksbureau De MonitorGroep

Meer lezen