Werkgeluk: Goed werkgeverschap bij VTM

TopWerkgever in de IT

Ook in de IT-sector bestaan ze gelukkig: bedrijven die ervoor kiezen om medewerkers in hun kracht te zetten en niet alleen te sturen op prestaties en declarabele uren. Om je zo te onderscheiden vraagt lef, maar je krijgt het ook terug. VTM is zo’n bedrijf en het kreeg onlangs het certificaat TopWerkgever uitgereikt van de MonitorGroep. Dat krijgen alleen organisaties met heel gelukkige medewerkers.

Het geluk van VTM

Bij VTM werken ruim 70 gedreven professionals in uiteenlopende expertises aan Telecom, IT en IoT oplossingen. Elke dag vertalen zij hun vakkennis naar concrete oplossingen, diensten en producten waar hun klanten blij van worden. Maar – zo blijkt uit het medewerkersonderzoek – niet alleen klanten worden hier blij van: de medewerkers werken naar grote tevredenheid en met plezier voor VTM. De organisatie kenmerkt zich door veel jonge medewerkers, een laag verloop en focus op ontwikkelen. En met het goede werkgeverschap mag VTM zich nu ook Topwerkgever noemen.

Wat doet VTM anders?

Topwerkgever word je niet zomaar (lees meer). Het is weggelegd voor de organisaties die bovengemiddeld scoren in werkgeluk. Bij VTM doen ze dat op een aantal sporen:

  • aandacht voor de medewerkers
  • een duidelijke ambitie neerleggen
  • een open cultuur creëren
  • mensen waarderen
  • blijven werken aan verbetering

Aandacht voor de medewerkers

Als je intern alles goed geregeld hebt, dan kun je er pas echt goed zijn voor de klanten. Vanuit die visie wordt VTM geleid. Karin Kouwenhoven, back office manager bij VTM licht toe: ‘Je merkt in alles dat VTM intern de zaken goed geregeld heeft: processen zijn bijvoorbeeld op orde en als we tien keer hetzelfde doen, kijken we hoe het efficiënter kan. Waar in andere IT-organisaties vaak vooral focus ligt op het maken van declarabele uren, krijgen medewerkers bij VTM de tijd en ruimte om te investeren in eigen processen. Dat is heel gaaf om te doen, zeker voor de jonge medewerkers. Je krijgt ruimte om te proberen en je eigen werk te verbeteren. Zo blijven we leren en ontwikkelen. En in the end doen ook klanten hun voordeel met de nieuw verworven inzichten en ontwikkelde techniek. Win-win dus.’ Hoewel het MT het gevoel had op de goede weg te zitten, weet je pas écht of medewerkers zich gelukkig voelen in het werk als je het ze vraagt. Dit was dan ook de aanleiding voor het medewerkersonderzoek dat de MonitorGroep onlangs bij VTM heeft afgerond.

 

Geen zesjescultuur

VTM gaat niet voor een zesje: de lat ligt hoog. Tijdens de voorbereiding van het onderzoek sprak directeur Hans Olsthoorn al zijn ambitie uit: ‘We gaan voor een 10 met een respons van 100%’. Inmiddels zijn de resultaten bekend. De beoogde 10 voor werkgeluk is niet behaald, maar met een 8,2 ligt het cijfer voor werkgeluk een ruime punt hoger dan gemiddeld in Nederland. Een bijzondere prestatie, die VTM – ook met de resultaten op alle thema’s meegewogen – recht gaf op de titel en het certificaat Topwerkgever. 

Open deur

Medewerkers bij VTM voelen zich vrij om hun mening te geven en over de manier waarop de organisatie wordt geleid, is maarliefst 95% van de medewerkers positief. Gemiddeld in Nederlandse organisaties is dit iets minder dan tweederde van de medewerkers. Bij VTM ervaren de medewerkers een sterke betrokkenheid en geven zij aan dat het management dichtbij de medewerkers staat. Het is letterlijk de open deur van Directeur Hans Olsthoorn die bijdraagt aan deze hoge scores. Karin Kouwenhoven vertelt ‘Iedereen kan langslopen bij onze directeur. Hij is zeer toegankelijk en ook betrokken bij wat medewerkers bezighoudt’. 

 

Waardering: ‘Goed gedaan’

Een belangrijke factor voor het ontstaan van werkgeluk is waardering. Ook op het gebied van waardering zijn de resultaten hoger dan gemiddeld in Nederland. Maarliefst 90% van de medewerkers van VTM ziet dat zijn/haar inzet wordt gewaardeerd. Die waardering ervaren medewerkers in de mogelijkheid om dingen met elkaar te doen, zoals mountainbiken of een paasbrunch, maar ook in het uitspreken van complimenten. 

Blijven verbeteren

De resultaten uit het medewerkersonderzoek zijn inmiddels gepresenteerd en in strategische sessies zijn de eerste concrete actiepunten al opgezet. Want in deze actiegerichtheid zie je meteen de focus op leren en verbeteren terug. Dat de strategische sessies zeker geen Poolse landdagen zijn, blijkt uit het feit dat nu al de eerste concrete verbeteracties al zijn opgezet: Meer vrije dagen voor de medewerkers én extra aandacht voor een goede landing van nieuwe medewerkers. Ook naar het salarishuis en het woon-werkverkeer wordt gekeken. Eind 2022 staat voor VTM het volgende medewerkersonderzoek op de agenda. 

Over TopWerkgevers

Topwerkgevers is een initiatief van de MonitorGroep. De MonitorGroep helpt organisaties werken aan werkgeluk en is trots op alle organisaties die zich daarvoor inzetten. 

Februari 2022, MonitorGroep

Meer lezen