VerbeterWorkshop

Tijdens de VerbeterWorkshop gaan medewerkers aan de slag met de belangrijkste thema’s uit het medewerkersonderzoek. Geen top-down aanpak; de ideeën zijn van iedereen. Dat geeft draagvlak. De medewerkers spelen de hoofdrol en de MonitorGroep faciliteert en ondersteunt. Via leuke werkvormen (o.a. brainstorm, carrousel, pitch) komen we tot SMART-actieplannen. Aan het einde van de workshop neemt het MT/de directie de plannen in ontvangst. En wat is er leuker dan informeel nog even napraten tijdens een afsluitende borrel?

Workshop in een notendop

  • Brengt organisaties in beweging
  • Medewerkers hebben de hoofdrol
  • Levert concrete verbeterplannen
  • Positieve vibe, gericht op hoe het beter kan
  • 1 á 2 dagdelen per workshop
  • Onze facilitators begeleiden de dag
  • Ervaar het zelf!

Wat levert het op?

Tijdens de workshop maken medewerkers verbeterplannen die het MT/de directie in ontvangst neemt. De MonitorGroep verzorgt een mooi verslag waarin alle verbeterplannen zijn opgenomen. De foto’s die tijdens de workshop zijn gemaakt verwerken we ook in het verslag. Dat maakt het verslag extra leuk en aansprekend. De organisatie kan de plannen daarna zelf verder handen en voeten geven en tot uitvoering brengen. Vind je het fijn als de MonitorGroep ook hierna helpt bij de borging van de verbeteringen? Tijdens de sessie bespreken welke resultaten er al zijn en wat er nog aandacht nodig heeft en zo blijft de follow-up powerfull!

Het resultaat?

Concrete en richtinggevende SMART-verbeterplannen. Daarnaast wordt er draagvlak gecreëerd voor de verbeteracties, door de samenwerking met uw medewerkers binnen de organisatie. Ook levert het positieve energie op binnen de organisatie.

Voor wie?

Voor alle organisaties die gezamenlijk een stap vooruit willen (en durven) zetten. Om zo een nóg mooiere organisatie te vormen!

In het kort

12-50 DEELNEMERS
(ook digitaal)

3 of 6 UUR 
(bijv. 09:30-12:30)

€2800,-
o.b.v. 40 deelnemers

IN-COMPANY
(of digitaal)

PRAKTIJK
kick-off, korte brainstormronde, uitwerken verbeterposter, pitch aan de directie

THEMA’S
in overleg selecteren we 2-8 thema’s uit het medewerkers- of klantenonderzoek