Topwerkgever Buro3o ontwikkelt en groeit

Buro3o is een zorginstelling die behandeling, begeleiding en beschermd wonen biedt voor de doelgroep kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Dit met een prachtige missie; het zorgen voor de juiste ontwikkelingsmogelijkheden voor de jongeren in de vorm van behandeling, begeleiding en ondersteuning. Met het uiteindelijke doel dat zij door middel van zelfredzaamheid weer regie kunnen pakken over hun eigen leven.

 

Buro3o vindt ontwikkeling belangrijk, niet alleen bij hun cliënten, maar ook bij hun medewerkers. Ze hechten enorme waarde aan het werkgeluk van hun medewerkers. Dit is gebleken uit het feit dat ze al jarenlang medewerkersonderzoek afnemen bij de MonitorGroep. Met als klap op de vuurpijl; de resultaten van het laatste onderzoek van 2023. Uit deze hoge resultaten blijkt dat Buro3o een TopWerkgever genoemd mag worden. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de medewerkers veel plezier hebben in het werk bij hun werkgever. Zij ervaren een fijne werksfeer en een open en veilige werkcultuur.
 

Wij spraken zowel Inge Paauwe (Manager kwaliteit/zorg) als Buro3o’s eigen werkgroep ‘Zorg voor Ontwikkeling’, een groep medewerkers die aandacht heeft voor het werkgeluk binnen de organisatie. Inge vertelde dat ze al ruim 15 jaar betrokken is bij Buro3o. Dit jaar gaat ze met een trots gevoel haar pensioen in. “Hier hebben we jarenlang veel in geïnvesteerd. Daarbij zijn we opgericht vanuit het gevoel: ‘we gaan de zorg beter maken’. Ondanks dat we afgelopen jaren sterk gegroeid zijn, is dit gevoel altijd helder gebleven. Natuurlijk hebben we ook gewoon met de wetgeving te maken, zoals alle andere organisaties in de gezondheidszorg, maar we hebben altijd gekeken: hoe blijf je alsnog zo dicht mogelijk bij je missie. En dit zie je al terug bij ons selectieproces waarin het een belangrijke voorwaarde is dat je een ‘zorg-hart’ hebt. Dat staat bovenaan.” 

Wij vroegen aan de werkgroep sinds wanneer Buro3o zo goed bezig is met het thema werkgeluk. “Sinds twee jaar geleden; door het volgen van webinars, het lezen van literatuur en doordat we collega’s hebben in de organisatie die hier ervaring mee hebben en de regie nemen over de uitkomsten van medewerkerstevredenheidsonderzoek. Voor ons waren de uitkomsten van het onderzoek geen verrassing. Meer een bevestiging hoe belangrijk het is om naast een veilig klimaat, ook oog te houden voor behoeften van de verschillende medewerkers. En je kunt het nooit goed doen voor iedereen, maar oog hebben voor ieders behoeften, en daar ook echt iets mee doen is belangrijk. Het is leuk wanneer dit gezien wordt.”

Ook waren wij erg benieuwd welke acties Buro3o allemaal onderneemt om zulke resultaten te bereiken. Volgens de werkgroep ligt de focus op: scholing/ontwikkelmogelijkheden, voldoende vrijheid en autonomie, teambuilding-activiteiten en het hebben van voldoende waardering voor elkaar en voor elkaars lief en leed. 

Hoe kijkt Buro3o nu naar de toekomst? Buro3o geeft aan dat in tijden waarin de behoefte zal versterken en de arbeidskrapte niet zal veranderen, ze het belangrijk vinden dat nieuwe mensen goed landen en voldoende worden meegenomen in de manier van werken van de organisatie. “Practice what you preach. Biedt voldoende ruimte, vrijheid en vertrouwen aan je medewerkers. Dit vraagt flexibiliteit; maar biedt hiermee voldoende perspectief. Dit altijd in een goede en veilige sfeer, waar er genoeg ruimte is voor verbinding en gezelligheid”.

 

Wij hebben Buro3o gefeliciteerd met hun prestatie en met blijdschap het TopWerkgever-certificaat uitgereikt. Buro3o: Keep up the good work! 

 

Over TopWerkgevers

TopWerkgevers is een initiatief van de MonitorGroep. De MonitorGroep helpt organisaties werken aan werkgeluk en is trots op alle organisaties die zich daarvoor inzetten. 

Maart 2024, MonitorGroep

Meer lezen