Werkgeluk bij Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland biedt praktische, juridische en psychosociale ondersteuning aan slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit en aan achterblijvers van suïcide en vermissingen. Dat werk kun je alleen goed doen als het met de medewerkers goed gaat. Daarom monitort Slachtofferhulp Nederland het werkgeluk en de tevredenheid op verschillende aspecten van het werk, bijvoorbeeld betrokkenheid, coachend leiderschap, werkbelasting en waardering. In 2017, 2019 en 2021 heeft de MonitorGroep voor Slachtofferhulp Nederland een medewerkersonderzoek uitgevoerd. 

SHN Topwerkgever: Stijgende tevredenheid

De medewerkersonderzoeken laten keer op keer een stijging in tevredenheid zien. Zelfs in deze coronatijd! Overall is de tevredenheid in het meest recente onderzoek toegenomen en nu ligt dit 8% hoger op alle stellingen. De algemene tevredenheid van betaalde medewerkers is met een 7,7 ruim hoger dan gemiddeld in Nederland. Met deze resultaten geeft Slachtofferhulp Nederland blijk van uitzonderlijk werkgeverschap. Arie Pieter Veldhoen, aanvoerder van de MonitorGroep presenteerde deze maand de resultaten uit het onderzoek aan de medewerkers van Slachtofferhulp Nederland. Bestuurder Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland nam het certificaat Topwerkgever in ontvangst. 

Onbetaalbaar werkgelukkig

Veel mensen dragen Slachtofferhulp Nederland een warm hart toe en vinden dat zij zinvol werk doen. Dit blijkt ook uit het feit dat er naast de 480 betaalde medewerkers ruim 800 medewerkers zich onbetaald inzetten voor de organisatie. Hun inzet is ontzettend waardevol en voor Slachtofferhulp Nederland ook een reden om de onbetaalde medewerkers goed te faciliteren. Dat de vrijwilligers ook meedoen aan het medewerkersonderzoek, spreekt bij Slachtofferhulp Nederland voor zich. En wat denk je? De onbetaalde medewerkers zijn nóg tevredener dan betaalde mensen (8,0). Dit is overigens in lijn met wat we in andere onderzoeken onder onbetaalde medewerkers terugzien. Het bevestigt maar weer eens dat beloning niet per se bijdraagt aan werkgeluk.

Gelukkig thuiswerken

De vorige meting bij Slachtofferhulp Nederland (2019) was pré-corona en inmiddels zien we hoe het thuiswerken de medewerkers bevalt. Sinds 2019 is er veel gedaan om medewerkers te faciliteren om hybride te kunnen werken en de informatievoorziening te verbeteren. Dat kwam in deze tijd goed uit. Het thuiswerken wordt gewaardeerd en is ook niet ten koste gegaan van de samenwerking met collega’s of de betrokkenheid bij de organisatie. 

Medewerkers – zo blijkt uit het onderzoek in 2021 – zijn zeer positief over de manier waarop Slachtofferhulp Nederland hen informeert over ontwikkelingen in de organisatie; de tevredenheid op dit punt is zelfs gestegen. Dat is ondanks corona en thuiswerken een mooie prestatie. ‘Zeker voor onze organisatie is goede communicatie erg belangrijk. We werken op verschillende locaties in het land en het is belangrijk dat we onderling elkaar goed weten te vinden. Dat lukt goed, want desondanks is de verbinding en betrokkenheid tussen medewerkers en de organisatie groot’, aldus Bestuurder Rosa Jansen. 

 

Verwachtingen

Medewerkers voelen zich zeer betrokken bij hun werk, de cliënten en de collega’s. Zij kunnen iets betekenen voor een ander, wat het werk ook zinvol maakt en hen energie geeft. Maar Slachtofferhulp Nederland bekijkt ook in het medewerkersonderzoek wat er nog beter kan. Zo blijkt dat medewerkers nog verbeteringen zouden willen zien in de arbeidsvoorwaarden. Ook ervaren medewerkers afstand tot het bestuur en de regiomanagers. ‘We gaan de komende tijd ons best doen om nog meer dichtbij te zijn.’ licht Bestuurder Rosa Jansen toe.

Vertrouwen

Maar liefst 92% van de medewerkers zegt helemaal zichzelf te kunnen zijn op het werk. Dat is een belangrijke voorwaarde voor werkgeluk en is ook een belangrijke indicator voor psychologische veiligheid. Waar mensen zichzelf kunnen zijn, ontstaat durf om dingen bespreekbaar te maken en om te leren.  

Tot slot een resultaat dat een compliment waard is: mensen in de teams zijn elkaar meer complimenten gaan geven. Ook waardering draagt bij aan de groei van werkgeluk en aan persoonlijke ontwikkeling. Een resultaat om trots op te zijn.

Over TopWerkgevers

Topwerkgevers is een initiatief van de MonitorGroep. De MonitorGroep helpt organisaties werken aan werkgeluk en is trots op alle organisaties die zich daarvoor inzetten. 

Februari 2022, MonitorGroep

Meer lezen