20 procent van de werkende Nederlanders heeft last van een te hoge werkdruk

Bron: AD.nl
Door: Priscilla van Agteren 20-09-22, 10:00 Laatste update: 10:28

WEEK VAN HET WERKGELUK – Nederlanders ervaren evenveel werkgeluk als vorig jaar, blijkt uit het Nationale Werkgeluk Onderzoek uitgevoerd door MonitorGroep. Toch voelen werknemers zich minder verbonden met collega’s dan vorig jaar en ervaren ze minder zingeving in hun werk. De onderzoekers zien een mogelijke verklaring in de opgelopen werkdruk.

Het onderzoek is gehouden onder 1400 werkende mensen in Nederland. Daarin werd gekeken naar acht onderwerpen die bepalend zijn voor werkgeluk: plezier, voldoening, competentie, autonomie, vertrouwen, verbinding en zingeving. ,,Vooral de factoren competentie (op het juiste niveau werken en iets kunnen leren), autonomie (zelfstandigheid en invloed op je werk) en verbinding (je thuis voelen in een organisatie) zijn van groot belang voor hoe gelukkig we zijn op werk’’, zegt Arie Pieter Veldhoen, onderzoeker bij MonitorGroep.

Net als in 2021 geven ondervraagden een gemiddeld cijfer van 7,2 voor hun werkgeluk. Maar bij de belangrijke factor ‘verbinding’ wordt dit jaar een lager cijfer gegeven. ,,Dat was eerder een 7,3 en nu een 7. Ook zingeving is gedaald, van een 6,9 naar een 6,7.’’

Opgelopen werkdruk

Het feit dat veel mensen nu hybride werken en dus minder contact hebben met collega’s zou een verklaring kunnen zijn, maar vast niet de enige, zegt Veldhoen. Twee derde van de Nederlandse werkenden kan niet of nauwelijks thuiswerken en ziet collega’s dus evenveel als voor de coronacrisis. Een andere oorzaak van de daling is volgens de onderzoekers een opgelopen werkdruk. Veldhoen: ,,We maken daarbij onderscheid tussen hoe hoog de werkdruk is en of mensen er last van hebben.’’ Helemaal geen werkdruk ervaren is ook niet bevorderlijk voor ons werkgeluk. ,,Heb je te weinig te doen op een dag en word je niet uitgedaagd, dan verveel je je en komt er maar geen einde aan de dag. Op ‘een lekkere werkdag’ doen we meestal veel. We zien ook dat ondervraagden die zeggen een hoge werkdruk te ervaren maar daar geen last van hebben, gemiddeld een hoger cijfer aan hun werkgeluk geven, een 7,5.’’ 

Het probleem zit in hoe we de hoge werkdruk ervaren. ,,Een dag een tandje bijzetten om een project af te krijgen, dat lukt best. Maar vaak is het zo dat er telkens steeds een beetje werk bij komt, zonder dat er iets vanaf gaat. Werkdruk wordt te veel als we elke dag meer moeten doen, en als dat zes weken achter elkaar zo blijft.’’

Het percentage mensen dat aangeeft dat ze last hebben van de hoge werkdruk stijgt al drie jaar gestaag. ,,Van 14 procent in 2019 is het nu al opgelopen naar 20 procent. Die stijging zien we in veel sectoren.’’ In de zorg wordt de werkdruk het vaakst als te hoog ervaren: 25 procent van de ondervraagden heeft er last van. Voor de sectoren onderwijs, recreatie en horeca en de detailhandel is dit 24 procent.

Opvallend: voor de sector bouw is het gevoel van een te hoge werkdruk juist afgenomen. In 2021 zei 14 procent van de ondervraagden last te hebben van een hoge werkdruk, in 2022 is dat 11 procent. ,,Terwijl mensen het in de bouw niet per se minder druk hebben gekregen. Andere factoren in ons werkgeluk, zoals wel veel verbondenheid met collega’s voelen en het idee hebben dat je er niet alleen voor staat, kunnen die hoge werkdruk wel compenseren.’’

Hier nog geen ‘Great resignation’

In Nederland gaat het relatief gezien goed als het aankomt op werkgeluk, constateert Veldhoen. ,,In Amerika is er sprake van een ‘great resignation’: mensen zijn ongelukkig op werk en nemen ontslag. In Nederland zie je dat werkenden nog heel loyaal zijn: slechts 10 procent geeft aan dat ze dit jaar bij hun werkgever gaan vertrekken. 36 procent overweegt dit als er echt een interessant alternatief voorbijkomt, maar 54 procent wil zeker blijven.’’

Maar dat betekent niet dat werkgevers op hun lauweren kunnen rusten. ,,Het percentage dat zeker wil blijven is wel gedaald ten opzichte van vorig jaar. Met name jongere mensen en hogeropgeleiden zijn minder honkvast.’’ Loopt de werkdruk verder op, dan zou dat een grotere uitstroom kunnen bevorderen, denkt Veldhoen.

Andere factoren in ons werkgeluk, zoals wel veel verbonden­heid met collega's voelen en het idee hebben dat je er niet alleen voor staat, kunnen een hoge werkdruk compense­ren.

 

De belangrijkste redenen die genoemd worden om weg te gaan zijn: een te hoge werkdruk (36 procent), te weinig doorgroeimogelijkheden (30 procent), het salaris (30 procent) en de organisatie van het werk (ook 30 procent). Met de kansen die de krapte op de arbeidsmarkt biedt voor werkzoekenden, moeten werkgevers kritisch kijken naar wat ze hun werknemers te bieden hebben. ,,De reden ‘organisatie van het werk’ slaat op het dagelijkse reilen en zeilen in het bedrijf. Hoe soepel kun je werken en hoeveel kun je gedaan krijgen zonder tegengewerkt te worden door omstandigheden, zoals een IT-systeem dat niet goed functioneert.’’

 

Werkgevers moeten de invloed hiervan niet onderschatten, zegt Veldhoen. ,,Je hoort werkgevers soms zeggen dat ‘mensen niet willen werken’. Het onderzoek laat echter zien dat mensen juist een intrinsieke behoefte hebben om efficiënt te werken, geen tijd te verspillen en resultaten te behalen. Als dat niet lukt, dan is dat reden genoeg voor mensen om hun heil elders te zoeken.’’

De foto op deze pagina is ter illustratie. © Getty Images/Image Source

OVER HET NATIONAAL WERKGELUK ONDERZOEK

Het Nationaal Werkgeluk Onderzoek wordt minimaal eenmaal per jaar uitgevoerd en heeft als doel om kennis te verzamelen over het werkgeluk van alle werkenden in Nederland. Bij elk onderzoek worden nieuwe onderwerpen onderzocht die al dan niet effect hebben op het werkgeluk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau de MonitorGroep in samenwerking met Gelukkigwerken Academy Nederland en Happy Office. De belangrijkste resultaten worden bekend gemaakt tijdens de week van het werkgeluk.

Meer lezen