Bewonderenswaardige stijging in medewerkertevredenheid in Groningen

De transitie in de jeugdzorg heeft gezorgd voor een flinke verandering in de jeugdzorg. Voor Jeugdbescherming Noord was de transitie een bijzondere tijd die de medewerkers vooral samen hebben beleefd.

De medewerkers waarderen de manier waarop de organisatie de transitie heeft aangepakt en het leverde een bewonderenswaardige stijging op van de medewerkerstevredenheid.

De toename in medewerkerstevredenheid was zo groot dat het goed nieuws opleverde voor Groningen: directeur Martin Sitalsing van Jeugdbescherming Noord ontving de gouden vuurtoren, de award voor de grootste stijging van de tevredenheid van het afgelopen jaar. Martin Sitalsing reageerde verheugd: ‘Je moet de goede mensen om je heen verzamelen en dat is bij Jeugdbescherming Noord heel goed gelukt! Ik ben bijzonder trots op onze medewerkers die zich iedere dag weer voor de volle 100% inzetten voor onze jongeren’ 

Kijk vanuit kansen

Bijzonder aan Jeugdbescherming Noord is dat de organisatie werkt volgens een oplossingsgerichte insteek: benadruk wat goed gaat, dan groeit er iets beters (Signs of Safety). Binnen deze werkwijze zoeken de medewerkers samen met met ouders en cliënten naar de sterke punten en de kansen binnen hun situatie. Deze aspecten komen ook terug in de de manier waarop er verder binnen Jeugdbescherming Noord wordt gewerkt: samen met medewerkers is gekeken hoe de transitie kansen meebracht voor de organisatie en de mensen. En deze lijn trekt Jeugdbescherming Noord verder door. Sitalsing wil naast de medewerkertevredenheidsonderzoeken ook de cliënttevredenheid periodiek onderzoeken en de samenwerking met de ketenpartners monitoren. Hiermee zoekt de organisatie kansen om Jeugdbescherming Noord te blijven verbeteren en positief op de kaart te zetten.

Compliment aan de directie

Sitalsing roemt de medewerkers, maar hoe zijn bescheidenheid hem ook siert, hijzelf heeft een opvallende bijdrage aan de organisatie geleverd. De waardering voor zijn leiderschap is dermate hoog dat hij daarmee tot de top 5 behoort van alle 420 organisaties (profit en non-profit) waar we dit in de afgelopen jaren hebben onderzocht.

Kroon op het werk

Tijdens de uitreiking zijn ook leden van de ondernemingsraad aanwezig. Zij zien de uitreiking voor Jeugbescherming Noord als een kroon op het werk van de hele organisatie. De ondernemingsraad heeft zich onder andere ingezet en meegedacht bij het meten van medewerkertevredenheid, het betrekken van de medewerkers bij de transitie en het bevorderen van goed werkgeverschap. Dit alles is in nauw contact met de medewerkers en de directie. Al met al is de grote stijging in medewerkertevredenheid een reden voor een feestje. En terwijl iedereen snoept van de taart, wordt alweer nagedacht over wat de kansen zijn voor Jeugdbescherming Noord in de toekomst. Wat meehelpt is dat in de aanloop naar de transitie de Bureaus Jeugdzorg Groningen en Drenthe zijn samengegaan. En het was BJZ Drenthe dat al eerder uitblonk in een hoge medewerkertevredenheid en is uitgeroepen tot TopWerkgever. Kortom, Jeugdbescherming  Noord schiet ambitieus en voortvarend uit de startblokken.

Over Jeugdbescherming Noord

Jeugdbescherming Noord heeft ruim 300 medewerkers die zich inzetten voor kinderen en ouders als er ernstige problemen zijn rondom opgroeien en opvoeden waar zij alleen niet uit komen. De medewerkers ondersteunen waar het kan, beschermen en houden toezicht waar dat nodig is. Bij de organisatie werken ervaren jeugdbeschermers (gezinsvoogden) en jeugdreclasseerders. Zij kunnen ingrijpen en opschalen als dat nodig is. Lees meer over Jeugdbescherming Noord. 

 

Meer lezen