Onderzoeken
anonimiteit onderzoek over ons

Recente medewerkersonderzoeken en verbetertrajecten

We verbeteren organisaties door te focussen op gelukkige medewerkers en tevreden klanten. Dat doen we door metingen van o.a. het werkgeluk, de werkdruk, de cultuur, de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van cliënten en klanten. Daarna zorgen we er samen met de medewerkers voor een gegarandeerde verbetering.

Hieronder geven we enkele voorbeelden van onderzoeken en verbetertrajecten waarmee we positieve resultaten hebben bereikt:

werkgelukonderzoek, werkgeluk, medewerkersonderzoek

Onderzoek naar het werkgeluk in Nederland 2020

Naast alle onderzoeken bij onze opdrachtgevers, doen wij ieder jaar een grootschalig onderzoek naar het werkgeluk in Nederland. Daarmee volgen wij de trends en ontwikkelingen op het gebied van werkgeluk op de voet.

Cultuurscan bij een bank

Bij een grote bank hebben we eerst een cultuurscan uitgevoerd. Vier thema’s zijn benoemd tot verbeterthema’s: innovatie, aanspreekcultuur, samenwerking en resultaatgerichtheid. Vervolgens hebben we een verbeterworkshop georganiseerd met 40 medewerkers verspreid over de organisatie. Voor elk thema is een verbeterplan opgesteld en onder begeleiding uitgevoerd.
Een jaar na de eerste meting hebben we de cultuurscan herhaald. Het resultaat: op alle thema’s was een duidelijke stijging te zien. Met name op het thema innovatie was een grote toename zichtbaar.

Medewerkersonderzoek in de zorg

Bij een grote zorgorganisatie (1.200 medewerkers, 800 cliënten) zijn we een verbetertraject gestart waarin we werkplezier als centraal thema gebruiken. Eind 2018 hebben we een breed medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Medio 2019 zijn we het traject van A naar Beter gestart, waarbij we sturen op kwaliteit, werkplezier en minder werkdruk. Het verbetertraject is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het fonds ESF voor duurzame inzetbaarheid.

Traject werkgeluk bij gemeente

Bij een middelgrote gemeente hebben we de regie van een langlopend traject waarin Werkgeluk het centrale thema vormt. Hierin lopen een aantal acties parallel:

  • We verzorgen workshops 
  • We verzorgen om de 6-8 weken korte tevredenheidsmetingen per team
  • We zorgen voor begeleiding van het werkplezierteam.
  • We organiseren speciale bijeenkomsten, zoals een geluksdag en een symposium.
anonymity

Werkgeluk in de wetenschap

Bij een aantal wetenschappelijke organisaties hebben we een medewerkersonderzoek verzorgd. Hierin is extra aandacht besteed aan de werkdruk en de mogelijke oplossingen.

vragen medewerkersonderzoek

Exit-formulier jeugdbescherming

Voor Jeugdbescherming West verzorgen hebben we een maatwerk exit-formulier ontwikkeld. Hiermee heeft de afdeling P&O een makkelijke tool om vertrekkende medewerkers voorafgaand aan het exit-gesprek een vragenlijst te laten invullen. Het geeft bovendien jaarlijks een overzicht van de vertrekredenen en de statistieken van de vertrekkers.

Medewerkerstevredenheid bij goede doelen

Bij een bekend goed doel hebben we een speciaal medewerkersonderzoek ontwikkeld, waarbij de directie zowel de belangrijkste kengetallen kreeg over tevredenheid van de medewerkers, maar ook een index van de gewenste kernwaarden, de GAAF-index: gezamenlijkheid, adaptiviteit, ambitieus en focus.

Sterke punten in het lab

Bij een middelgroot laboratorium hebben we – na het medewerkersonderzoek – een serie workshops verzorgd voor de interne academy. Een daarvan was de Sterke Punten workshop met de leidinggevenden. Het gaf de leidinggevenden een nieuwe kijk op het ontwikkelen van mensen, door de focus niet meer te leggen op de aandachtspunten, maar juist op de sterke punten. Deze sterke punten benadering sluit ook goed aan op het thema werkgeluk waar deze organisatie op verschillende manieren mee bezig is.

Werkdruk in Bibliotheken

Voor een aantal bibliotheken in Nederland hebben we medewerkersonderzoeken uitgevoerd. Werkdruk, communicatie en werkomgeving waren hierbij belangrijke aandachtspunten. De meeste bibliotheken hebben daarin inmiddels succesvolle verbeteringen doorgevoerd.

Medewerkerstevredenheid

Bij een drinkwaterbedrijf hebben we in 2019 een tweede medewerkersmonitor uitgevoerd van de tevredenheid en het werkgeluk van de medewerkers. Na het vorige onderzoek zijn twee verbeterteams aan de slag gegaan met de belangrijkste quick-wins: communicatie en organisatie van het werk.