Veiligheid
sociale veiligheid psychologische veiligheid medewerkersonderzoek meten onderzoeken

Psychologische veiligheid

Kun je jezelf zijn in je team en heb je het gevoel dat je ertoe doet? Dan is je team op de goede weg als het gaat om psychologische veiligheid. Maar wat als je een aarzeling voelt om je mening te geven? Of als je denkt: Kan dit nou eigenlijk wel?

Als mensen zich niet veilig voelen om zichzelf te zijn heeft dat grote impact. Talenten blijven, feedback wordt niet meer gegeven en er ontstaat een broedplaats voor ja-knikkers. Iedereen begrijpt dat een onveilig psychologisch klimaat de goede prestaties van het team in de weg staat. Psychologische veiligheid is een meerdimensionaal en ongrijpbaar onderwerp, sommigen noemen het ook sociale veiligheid. Hans van der Loo en Joriene Beks schreven er een boek over en samen met hen ontwikkelden we een uniek instrument dat de kenmerken, bepalende factoren én activiteiten om psychologische veiligheid te stimuleren gedetailleerd in kaart brengt: het eerste onderbouwde meetinstrument is op dit gebied.

Psychologische veiligheid meten

We hebben een praktische vragenlijst ontwikkeld waarin de belangrijkste kenmerken van psychologische veiligheid aan bod komen, waaronder inclusie, uitdragen en positiviteit. Vertrouwen, vrijmoedigheid en verschil maken zijn belangrijke factoren voor het ontstaan van Psychologische veiligheid. Ook deze factoren worden in de vragenlijst meetbaar. Daarnaast is er aandacht voor het leiderschap in de organisatie en een aantal kenmerken van het team, die van invloed zijn op de mate waarin mensen zich zichzelf voelen in het team.  

Bent u benieuwd hoe de psychologische veiligheid in uw organisatie wordt ervaren? Neem gerust contact op. Wij vertellen u met plezier meer over dit onderzoek en de manier waarop we dit in uw organisatie kunnen verzorgen.