Onderzoek

Hoe veilig voelt werkend Nederland zich?

Hoe veilig voelen de medewerkers zich in Nederland? In juli 2022 heeft de MonitorGroep samen met Securing Candor onderzoek gedaan onder 1.390 werkende Nederlanders. Deze groep was een representatieve steekproef (leeftijd, geslacht, opleiding en grootte van de organisatie) en is een dwarsdoorsnede uit alle sectoren. Hieronder enkele resultaten uit het Nationaal Werkgelukonderzoek Onderzoek (NWGO). 

Ongewenst gedrag

In het onderzoek hebben we gevraagd of medewerkers persoonlijk te maken hebben gehad met een of meer vormen van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag van collega’s of leidinggevenden. 


Roddelen is met 13% de meest voorkomende vorm van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. In totaal hebben we 10 vormen gevraagd. Fysieke agressie, digitale bedreiging en seksuele intimidatie kwamen met 1% het minst voor. In totaal gaf 22% aan dat ze met een of andere vorm van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag te maken hebben gehad in de afgelopen 12 maanden.   

In het onderzoek hebben we ook gevraagd naar ongewenst of grensoverschrijdend gedrag door klanten, cliënten, patiënten, leerlingen. In de zorg geeft 43% aan te maken te hebben gehad met ‘extern’ ongewenst gedrag. In de Horeca komen zowel intern als extern ongewenst gedrag vaker voor. 

58% van de mensen die ongewenst gedrag hebben meegemaakt, hebben dit gemeld, voornamelijk bij de leidinggevende en collega’s. 42% meldt het niet. Daarvoor worden uiteenlopende redenen genoemd, van angst voor de hiërarchie tot het zelf oplossen. Het percentage mensen dat het meldt, verschilt sterk per sector. Het blijkt niet zo te zijn dat een hogere leeftijd het makkelijker maakt om het ongewenst gedrag te melden. 

Effect op werkgeluk

Sociale onveiligheid heeft en sterk effect op het werkgeluk van medewerkers. Na te hoge werkdruk en psychologische veiligheid is dit de sterkste geluksremmer. Mensen die ongewenst gedrag hebben meegemaakt geven gemiddeld een 6,8 als cijfer voor hun werkgeluk tegenover een 7,5 bij de mensen die het niet hebben meegemaakt. Dat is significant lager.

Psychologische veiligheid – het gevoel dat medewerkers erbij horen, dat ze hun mening durven te uiten, dat fouten openlijk worden besproken en dat iedereen ideeën kan aandragen –  heeft zelfs nog een sterker effect. Bij een lage psychologische veiligheid geven mensen het werkgeluk een 6,4 en bij een hoge veiligheid een 7,9.

Psychologische veiligheid

Gemiddeld geven werkende Nederlanders een 7,6. Mensen in kleine organisaties voelen zich veiliger en geven gemiddeld een 8,2. Oudere mensen voelen zich ook veiliger: de leeftijdscategorie 55+ geeft gemiddeld een 7,8 voor hun gevoel van veiligheid.  

Meer weten over psychologische en sociale veiligheid?

Wil je de veiligheid in jouw organisatie onderzoeken en erover in gesprek gaan? Neem dan contact op met Marlies van Dissel of Joriene Beks. Ze vertellen je graag meer over de meting of manieren om ermee aan de slag te gaan.  

Marlies van Dissel
T: 030-2887558

Joriene Beks
M: support@securingcandor.com