PLanning

Planning medewerkersonderzoek

Het onderzoek bestaat uit vier fasen: de voorbereiding, de gegevensverzameling, de resultaten en de follow-up (verbeteringen doorvoeren). Voorafgaand aan het onderzoek neemt de MonitorGroep de planning met u door en stelt daarbij in overleg de startdatum en de deadline van het onderzoek vast. Hierbij houden we o.a. rekening met eventuele schoolvakanties, waarin veel medewerkers verlof opnemen. De planning van de follow-up van het onderzoek kan ook tijdens of na het onderzoek vastgesteld worden.

Week 0 | Voorbereiding MonitorGroep Jullie
Planning vaststellen
Vragen kiezen voor de vragenlijst
Aanleveren e-mailadressen met achtergrondinformatie (organisatieonderdelen, leeftijd, etc.)
Online vragenlijst testen
Interne aankondiging
Kick-off bijeenkomst voor de medewerkers
Week 1 t/m 3 | Gegevensverzameling MonitorGroep Jullie
Verzenden vragenlijsten
Herinnering (2x)
Extra herinnering
Respons online volgen
Week 4 t/m 6 | Resultaten MonitorGroep Jullie
Verwerken van de gegevens
Rapport met resultaten aanleveren
Resultaten per organisatieonderdeel (afdeling, locatie, team, etc.)
Vanaf week 6 | Positief verbeteren MonitorGroep Jullie
Presenteren van de resultaten
VerbeterWorkshop met de medewerkers
ThemaWorkshops met de medewerkers
Verdere verbeteracties