Ons Bedrijf, een ‘cool’ werkbedrijf

Een bijzonder én gewoon bedrijf. Dát is Ons Bedrijf, een regulier en volwaardig leer- /werkbedrijf in Barneveld. Bij Ons Bedrijf werken ontzettend gelukkige medewerkers. Hoewel directeur Wilma Gorissen al graag vooruitkijkt en nieuwe doelen stelt, nodigden we haar uit om toch even stil te staan bij de dingen die al zijn bereikt. Want dat de medewerkertevredenheid zo sterk steeg, is niet vanzelf gekomen.

De manier waarop Ons Bedrijf na het vorige medewerkersonderzoek aan de slag is
gegaan met de resultaten, is te omschrijven als no-nonsense en praktisch. 

Verbeteracties voor meer werkgeluk 

1. Presentatie van de resultaten

In een speciale medewerkersbijeenkomst heeft Ons Bedrijf alle resultaten besproken met alle medewerkers.

2. Aan de slag in groepen

De medewerkers gingen in vier groepen uiteen en aan de slag met de vier thema's die op de agenda stonden.

3. Verbeterplan maken

Iedere groep heeft het verbeterplan dat achterin het onderzoeksrapport staat gebruikt om het plan uit te werken. 'Het is simpel en werkt goed', aldus Gorissen.

4. Taskforce

Ons Bedrijf had vier verbeterplannen en vier verbetergroepen. Twee mensen per verbetergroep zijn tot taakhouder van hun thema benoemd. Samen met het MT zijn de taakhouders twee uur gaan zitten: wat werd er in je groep besproken, wat zijn de verbeterpunten en wat zijn de oplossingen die zijn bedacht. Dit leverde concrete en uitvoerbare actieplannen op.

5. Verbeteren

De taakhouders hebben een jaar aan de verbeterplannen gewerkt. In de recente meting zag Ons Bedrijf het resultaat van alle inspanning: medewerkers zien positieve veranderingen in hun werk.

Terwijl de taakhouders aan de slag gingen met het ontwikkelen en uitvoeren van de verbeteracties, bleef het MT open staan voor feedback en medewerkers uitnodigen om in gesprek te gaan over wat er beter kon. Dit hield ook na het medewerkersonderzoek een positieve, verbetergerichte dialoog op gang. 

We hebben een luisterend oor gehouden en onze boodschap was: klaag of mopper niet maar kom het zeggen. Het was dus heel laagdrempelig om dingen aan te geven die beter konden. Ik zie dat mensen die vrijheid nemen. Dat is heel positief. Medewerkers voelen zich echt mede verantwoordelijk.’ 

Inmiddels is ook een nieuwe strategische koers ingeslagen. ‘Deze koers is bottom-up vormgegeven’, vertelt Gorissen. ‘Eén van onze kernwaarden is gelijkwaardigheid. Dat gaat over gelijkwaardigheid tussen ons en onze cliënten, tussen ons en onze vrijwilligers en ook tussen collega’s onderling. Dat maakt ook dat we het belangrijk vinden om dit soort veranderingen in de organisatie samen te organiseren. Om het gevoel van gelijkwaardigheid verder te versterken, zijn we dit nog meer gaan benoemen dan voorheen. We zijn het gaan vertellen en uitdragen. In het medewerkersonderzoek zien we terug wat al deze acties hebben gebracht.’

1. Agendapunt Feedback
Bij Ons Bedrijf is er een sterke familiecultuur. Dat zorgt ervoor dat het delen van feedback en elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken nog wel eens ingewikkeld is. En tóch vinden ze het wel belangrijk. Daarom hebben ze er een vast onderdeel van gemaakt in hun maandelijks teamoverleg. De medewerkers delen met elkaar wat goed ging, wat beter kan en geven elkaar complimenten. In het begin voelde het wat ‘geforceerd’, maar door dit structureel te doen wende het. Collega's spreken elkaar gemakkelijker aan.
2. Inwerkmaand
Een medewerker meldt zich ziek en is plotseling afwezig. Dat vraagt om schuiven. Dat liep nog niet optimaal bij Ons Bedrijf, dus daar heeft een verbeterteam een oplossing voor bedacht: de inwerkmaand. Eén maand lang konden medewerkers zich laten inwerken op andere afdelingen. Wilma Gorissen is enthousiast dat medewerkers dit deden. Sommige collega's voelen zich heel senang op hun eigen afdeling en wilden niet die flexibiliteit, dat respecteert Ons Bedrijf.
3. Een coole werkomgeving
Het hebben van een eigen werkplaats, voorzien van alle gemakken om mooie dingen te maken is fantastisch. Toch brengt het ook iets mee waar niet altijd iedereen gelukkig van wordt: geluid. Een verbeterteam nam het werkklimaat onder de loep. Dat leverde een concrete to-do list op: Airco’s op de verschillende werkplekken. Platen aan het plafond om geluid te dempen. Flappen voor overheaddeuren aan de werkplaats, tegen de kou. Het realiseren van de plannen vroeg om een investering, maar het was nodig en de medewerkers waarderen hun ‘coolere werkomgeving’.
4. In's & Out's op vrijdag
Ons Bedrijf heeft verschillende werklocaties en de medewerkers missen wel eens informatie over het reilen en zeilen op andere afdelingen. Daarom heeft een verbeterteam de Weekmemo in het leven geroepen. Iedere week op vrijdag worden de belangrijkste in’s en out’s van de verschillende afdelingen gedeeld. Medewerkers weten nu beter wat er speelt en ervaren de Weekmemo’s als waardevol.
Vorige slide
Volgende slide

Goed, beter, best

Hoewel er veel aspecten zijn opgepakt, ziet Wilma Gorissen ook nog uitdagingen en kansen voor verbetering. Zo is plotselinge vervanging bij afwezigheid nu weliswaar gemakkelijker op te vangen, maar ook Ons Bedrijf merkt dat ‘flexers’ minder goed te vinden zijn in deze krappe arbeidsmarkt. Daar ligt een uitdaging voor de komende tijd. Maar de MonitorGroep nodigt Ons Bedrijf graag uit om op dit moment even stil te staan bij de mooie prestatie in het medewerkersonderzoek. Ons Bedrijf is een organisatie waar medewerkers met passie en plezier werken vanuit een grote betrokkenheid. Op veel punten zijn mooie stijgingen in tevredenheid gerealiseerd en medewerkers ervaren veel zingeving in hun werk. Kortom: Ons Bedrijf is een ‘Cool’ bedrijf.

Over TopWerkgevers

Topwerkgevers is een initiatief van de MonitorGroep. De MonitorGroep helpt organisaties werken aan werkgeluk en is trots op alle organisaties die zich daarvoor inzetten. 

Juli 2022, MonitorGroep

Meer lezen