Thema's

Thema's van het medewerkersonderzoek

Voordat je een medewerkersonderzoek begint, wil je natuurlijk een idee hebben van de thema’s die in het onderzoek naar voren komen. Op deze pagina vind je alle thema’s uit de adviesvragenlijst. Ook hebben we van al deze thema’s nog meer vragen, die hebben we verzameld in modules. Je kunt zelf kiezen of je een hele module, een paar vragen of niets uit de module toevoegt aan de adviesvragenlijst.

 

Werkgeluk

8 van werkgeluk - MonitorGroep

Ik-kant

Plezier

De inhoud van het werk en de werksfeer zijn de kern van werkplezier: leuk werk met leuke mensen.

Voldoening

Een goed gevoel hebben over je eigen prestatie, energie krijgen van je werk en van meerwaarde zijn voor de resultaten/doelen van jouw organisatie.

Competentie

Werk doen waarin je kennis en vaardigheden voldoende worden benut en waarbij ruimte is voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Autonomie

De ruimte die je ervaart om je werk op je eigen manier te kunnen inrichten en de mate waarin je je gehoord voelt. Het gaat over de vrijheid die je krijgt en daarmee het gevoel dat je serieus wordt genomen.

Wij-kant

Vertrouwen

Het vertrouwen dat je krijgt van collega’s, leidinggevenden en het management, maar ook het vertrouwen dat je zelf hebt in deze mensen. Veiligheid is een voorwaarde voor vertrouwen en openheid een gevolg ervan. Voel je je veilig om openlijk te kunnen zeggen wat je vindt?

Verbinding

Het gevoel van verbondenheid met collega’s en (de waarden en missie van) jouw organisatie.

Waardering

Het gevoel dat je inzet wordt gewaardeerd door je collega’s en je leidinggevende(n), maar bijvoorbeeld ook door externen (klanten/cliënten/patiënten).

Samenwerking

Hoe ervaar je de samenwerking binnen de organisatie en binnen je afdeling/team? Een goede samenwerking draagt bij aan het werkplezier en bevordert de gezamenlijke prestaties. In een goede samenwerking komen zowel jouw kwaliteiten als die van je collega’s goed naar voren, vullen jullie elkaar aan en is er onderling vertrouwen.

Fundament

Werkdruk & Werkbalans

De juiste werkdruk vergroot de kans op een gevoel van flow en dan vliegt de tijd voorbij. Een goede balans tussen wat je aankunt (belastbaarheid) en wat je moet doen (werklast) is hierin belangrijk. Te veel werkdruk zorgt namelijk voor stress (met lichte stressklachten tot in het uiterste geval een burn-out tot gevolg) en te weinig werkdruk leidt daarentegen tot verveling (bore-out).

Cultuur & Waarden

Hoe gaan jullie binnen de organisatie met elkaar om en wat zijn de normen en waarden? Welk gedrag zie je op de werkvloer? Wat valt daarin op? Door van een afstand naar de organisatie en de manier van werken te kijken, zie je welke patronen opvallend zijn.

Communicatie

Hoe wordt er gecommuniceerd binnen de organisatie en hoe komt dat op elkaar over? Communicatie verbindt alle onderdelen van de organisatie met elkaar en laat alles als één geheel werken. (Hoe) blijf jij op de hoogte?

Samenwerking

Hoe ervaar je de samenwerking binnen de organisatie en binnen je afdeling/team? Een goede samenwerking draagt bij aan het werkplezier en bevordert de gezamenlijke prestaties. In een goede samenwerking komen zowel jouw kwaliteiten als die van je collega’s goed naar voren, vullen jullie elkaar aan en is er onderling vertrouwen.

Stijl van leidinggeven

Hoe ervaar je de stijl van leidinggeven binnen de organisatie? Welke feedback zou je willen geven aan leidinggevenden en het management? Zij hebben namelijk een belangrijke invloed op de mate waarin jij ‘lekker in je werk’ zit. Goede feedback helpt leidinggevenden om hun werk (nog) beter te doen.

Sociale veiligheid & Diversiteit

Je veilig voelen op het werk is een basis voor vertrouwen. Een sociaal veilig werkklimaat biedt ruimte voor (afwijkende) meningen, ideeën en feedback. Diversiteit stimuleert creativiteit en verbetert teamprestaties. Hoe veilig en divers is jouw werkomgeving?

Vitaliteit & Veerkracht

Vitaliteit betekent letterlijk: levenskracht. Dit uit zich in een hoge mate van wilskracht, energie, lichamelijke kracht en weerbaarheid. Vitaliteit op de werkvloer heeft een direct effect op jouw werkplezier en productiviteit.

Feedback & Beoordeling

Goede feedback kan ons sterk helpen in onze ontwikkeling. Als we begrijpen hoe onze beoordeling tot stand is gekomen, zijn we sneller geneigd om er iets mee te doen dan wanneer we ons er niet in herkennen.

Arbeidsvoorwaarden

Goede arbeidsvoorwaarden creëren betrokkenheid, motivatie en een gevoel van waardering. Vaak blijkt dat niet de hoogte van de bonus of het salaris motiveert, maar dat eerlijkheid en gelijke verdeling binnen de organisatie belangrijker is.

Organisatie van het werk

Je wordt niet gelukkig van een goede organisatie van het werk, maar het kan je werkgeluk wel drukken als het niet goed is georganiseerd. De organisatie van het werk gaat over de praktische, procesmatige kant van het werk. Werken jullie volgens duidelijke afspraken? Weet je wat er van je wordt verwacht? En zijn jullie processen wel logisch en efficiënt?

Werkomgeving & Faciliteiten

Je haalt, bewust of onbewust, een groot deel van je inspiratie uit jouw omgeving. Dit doe je ook op je werk, want je brengt hier veel tijd door. Het is dus belangrijk dat je werkomgeving inspireert, energie geeft en je ondersteunt in je werk.

Koers & Strategie

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar we kunnen er wel naartoe werken. Voor het vertrouwen binnen een organisatie is het belangrijk dat er een sterke koers en strategie is. Het zorgt voor focus, richting en helpt bij het behalen van doelstellingen.

Aanvullende thema's

Hybride werken

In veel organisatie wordt hybride gewerkt. Het vergroot het werkgeluk door toegenomen flexibiliteit, productiviteit en een betere werk-privébalans, maar het kan ook ten koste gaan van het wij-gevoel. Hoe ervaar jij hybride werken? Wegen de voordelen op tegen de nadelen?

Onboarding/inwerken

Onboarding bestaat uit alle activiteiten die ertoe leiden dat je vertrouwd raakt met de functie en de organisatiecultuur. Een goed onboardingproces vergroot de kans dat je je meer betrokken voelt en beter op je plek voelt binnen jouw organisatie.

Ondernemingsraad

De OR is een belangrijk onderdeel van de organisatie. Door de OR weet de leiding van de organisatie beter wat er speelt op de werkvloer, wat de besluitvorming ten goede komt. Ook kan het je werkplezier vergroten als de OR op een goede manier meer inspraak en betrokkenheid creëert.

Zelfsturende of zelforganiserende teams

De vragen onder dit thema zijn erop gericht om de samenwerking binnen de zelfsturende teams te evalueren. Ook zijn er vragen beschikbaar waarin de ervaringen met zelfsturende teams worden bevraagd.

Organisatieverandering

Een kanteling van de organisatie, een fusie... Het doet wat met de mensen in de organisatie. Via dit themablok kun je vragen voorleggen waarin de organisatieverandering wordt geëvalueerd of medewerkers kunnen input leveren die bijdraagt aan een geslaagde verandering.