LINKIT luistert en leert

Als er één sector is waar je medewerkers moet zien te houden, is het wel de IT-sector. De vraag is: hoe doe je dat? Bij LINKIT doen ze dat door te luisteren, te leren en los te laten.

Door Janneke van den Berg, adviseur Werken met Aandacht

LINKIT bestaat dit jaar 25 jaar en blijft groeien, zowel in aantal medewerkers als in werkgeluk. Ook het aantal landen waarin LINKIT actief is nam toe: er zijn nu explorers in Nederland, Zuid-Afrika én Duitsland. We helpen de organisatie al vanaf 2008 met medewerkersonderzoeken en hoe mooi is het dan om in het jubileumjaar opnieuw het certificaat TopWerkgever te mogen uitreiken en te horen wat LINKIT heeft gedaan om dit te behalen. Samen met mijn collega Dominique Oude Wansink had ik een inspirerend en openhartig gesprek met Tommy de Klein (HR Manager), Cornelis Lemstra (CEO) en Ronald Schrijver (Chief People Officer).  

Op naar de top

Na ieder medewerkersonderzoek of na elke pulsemeting volgt een nuchtere en praktische aanpak: waar zien de medewerkers ruimte voor verbetering? Dan gaan we daarmee aan de slag! Geen uitgebreide plannen, maar concreet verbeteren. En deze aanpak blijkt succesvol, zo blijkt: de tevredenheid klom telkens een stapje hoger. In de laatste meting kwam de tevredenheid bij LINKIT zelfs ruim boven de 8 en alle cijfers in het groen, dus dat betekent opnieuw TopWerkgever. 

Lekker naar kantoor

Wat is de ideale sector voor thuiswerken? Vraag het een willekeurig iemand en hij zal antwoorden: ‘de IT-sector’. Het klopt: in de coronaperiode verliep de omschakeling naar hybride werken in deze sector heel soepel. Leuk om te horen dat bij LINKIT de medewerkers juist graag werken op kantoor. Op de zogenaamde ‘clubdagen’ van LINKIT, is het zelfs ramvol. Het thuiswerken is goed georganiseerd, er kan hybride vergaderd worden en de faciliteiten zijn goed, maar de behoefte aan verbinding en de gezelligheid overheerst. Ook samen sporten is voor veel van de collega’s iets wat ze graag doen. Na een van de eerdere medewerkersonderzoeken is dan ook het Wellbeing platform binnen LINKIT opgezet. Vanuit dit platform worden activiteiten georganiseerd op het gebied van sport, eten/drinken, cultuur en meer. Een mooi platform voor de vitaliteit en verbinding. Over vitaliteit gesproken: ‘Ruimte voor verbetering blijft er ook, aldus Tommy de Klein, HR Manager, ‘We besteden veel aandacht aan vitaliteit, maar er wordt toch nog wel veel ‘gezeten’ tijdens de werkdag. We bieden hierin verschillende mogelijkheden, maar uiteindelijk moeten medewerkers dat toch ook zelf aanpakken.’

Kies je voor kennis? Dan kies je voor LINKIT! 

Hoe doet LINKIT het op het gebied van de arbeidsvoorwaarden? Tommy licht toe: ‘We doen het goed als het gaat om het salaris, maar waar écht ons onderscheidend vermogen zit, dat is de ruimte om je kennis te ontwikkelen. Een ontzettend mooie arbeidsvoorwaarde bij ons is dat we om de vrijdag één hele dag aan onze ontwikkeling besteden. Dat is een mega-investering in onze explorers. Weinig organisaties waarin zoveel ruimte is om te leren en je professionaliteit uit te breiden. Kortom: we trekken de mensen aan die komen voor kennis en kunde met gewoon goede arbeidsvoorwaarden. Als onze medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen, blijft het werk uitdagend en prikkelend. Niet voor niets krijgen medewerkers ook onbeperkt opleidingsbudget!’ .

Vanzelfsprekend open

De open cultuur bij LINKIT is kenmerkend. Dit is terug te zien in de onderzoeksresultaten en de MT-leden bevestigen dit. ‘Mensen kunnen gewoon zeggen wat ze op het hart hebben of aankloppen als ze het werk om wat voor redenen dan ook even niet aankunnen’, licht Cornelis Lemstra – CEO – toe. ‘We praten veel over vitaliteit. Er worden regelmatig check-in momentjes gecreëerd.’ 

Dat is opvallend, want zeggen dat het niet goed met je gaat, roept in veel organisaties en voor veel mensen in Nederland nog drempels op. Hoe bouw je zo’n cultuur waarin je ‘gewoon zegt wat je vindt?’ Ronald Schrijver – Chief People Officer – vertelt: ‘Dat is niet echt iets waar je bewust aan bouwt, maar het komt voort uit hoe mensen zien dat je dingen oppakt denk ik. Gewoon door het goed op te lossen en mensen goed te helpen op het moment dat ze ergens tegenaan lopen. Daardoor gaan mensen elkaar ook aanmoedigen om dingen bespreekbaar te maken ‘volgens mij is het handig als jij even bij HR langsloopt, die kan je vast helpen op dit punt’.’

Deze aanpak loont. Niet voor niets heeft LINKIT een heel laag ziekteverzuimpercentage en daar zijn ze blij mee. Tommy de Klein – HR Manager: ‘Andere organisaties willen ook weten wat we doen met onze cultuur, maar eigenlijk is het gewoon doen. Doen wat we zeggen en open zijn.’ We zien in de resultaten uit het medewerkersonderzoek ook terug dat de cultuuraspecten hoog scoren.

Wat ongetwijfeld ook meespeelt, is de organisatiestructuur. Deze is met ruim 200 medewerkers relatief ‘plat’ georganiseerd. Er zit geen laag tussen de directie en alle medewerkers. Is dat een bewuste keuze en is dit vol te houden met deze omvang? Ronald Schrijver – Chief People Officer – vertelt erover: ‘We doen inderdaad ons best om onze organisatie zo plat mogelijk te houden, al wordt het wel uitdagender nu de organisatie blijft groeien. Langzaam is zich een tussenlaag aan het vormen. Eigenlijk is dat ook niet erg, zolang we maar goed met elkaar in verbinding blijven. Een aandachtspunt is dat we extra tijd en aandacht besteden aan leidinggeven. Dat luistergerichte willen we behouden. Het managementteam werkt nog steeds operationeel mee. Dat is typisch LINKIT, maar we voelen ook dat dit langzaamaan niet meer gaat vanwege de groei van de organisatie.

Leren van LINKIT

Wat kunnen andere organisaties leren van deze lerende en ontwikkelgerichte organisatie?  Wanneer we het werkgeverschap van LINKIT ontrafelen, zien we twee belangrijke punten: 

  • Blijven luisteren
    Door écht te luisteren blijf je dicht bij de medewerkers. Bij LINKIT hebben ze het jaarlijkse (inmiddels vaker) meetmoment van het medewerkersonderzoek aangegrepen om continu aandacht te geven aan de verbeterpunten. En daarmee in te spelen op de dingen die medewerkers nodig hebben om hun werk goed en met plezier te kunnen doen.
  • Praktisch aan de slag
    Aan de hand van de aandachtspunten uit het medewerkersonderzoek maken ze een praktische vertaling naar concrete verbeteracties. Zo hebben ze het Wellbeing platform ontwikkeld waarop collega’s hobby’s met elkaar kunnen delen en culturele en sportieve activiteiten samen kunnen plannen. Dit draagt bij aan verbinding. Daarnaast is er een Explorer Skill Labs geïntroduceerd: naast aandacht voor de vakinhoudelijke kennis kunnen medewerkers hun consultancy skills ontwikkelen en bijhouden. Zo krijgen ook de ‘zachte skills’ zoals feedback geven, waardering en elkaar aanspreken de juiste aandacht. 
  • Openheid
    De openheid over wat goed gaat en wat er beter kan, is waardevol voor zowel de organisatie als de medewerkers. Medewerkers laten via het medewerkersonderzoek én in de tijd ertussen horen waar ze ruimte zien voor verbetering. Door hun leergerichte houding, staat LINKIT open voor deze verbeterpunten. Ook medewerkers voelen de ruimte om open te zijn als het even niet goed met ze gaat. Daardoor worden er snel oplossingen gezocht zodra iemand even niet lekker gaat of overbelast dreigt te raken. 

 

Vieren!

Het 25-jarig jubileum én die 8,4: hoog tijd om het te vieren! Niet voor niets gingen alle LINKIT explorers uit Nederland, Duitsland en Zuid-Afrika onlangs met elkaar op ontdekkingsreis in Slovenië. Verbinding is ten slotte een gelukmaker…

V.l.n.r. Tommy de Klein (HR Manager), Dominique Oude Wansink (Onderzoeker, MonitorGroep), Ronald Schrijver (Chief People Officer), Cornelis Lemstra (CEO).

Over TopWerkgevers

TopWerkgevers is een initiatief van de MonitorGroep. De MonitorGroep helpt organisaties werken aan werkgeluk en is trots op alle organisaties die zich daarvoor inzetten. 

Juni 2023, MonitorGroep

Meer lezen