Onderzoek

Klantenonderzoek

Patiënten, cliënten, ketenpartners, collega’s, cursisten, gasten… vrijwel alle organisaties hebben te maken met (interne) klanten. Klanten die enthousiast zijn over uw organisatie en over uw producten of diensten zijn goud waard! Een blije klant vertelt zijn verhaal door aan kennissen en bekenden. Dat is de krachtigste reclame!

Sluiten uw diensten of producten aan bij de wensen en behoeften van uw klanten? Met ons klantenonderzoek ziet u op welke punten de verwachtingen van uw klanten worden beantwoord of overtroffen. Klanten vinden het vaak leuk om mee te denken over uw organisatie. Alleen dat kan uw klantrelatie al versterken. Samen met u stellen we een vragenlijst samen die aansluit op uw klantgroep en u ontvangt een helder en praktisch rapport, waarmee u uw producten en diensten kunt verbeteren. Uiteraard kunt u ook resultaten ontvangen per regio, klanttype of klantsegment.

Vraag uw klanten om feedback

Vraag uw klanten eenvoudig om feedback over de dienstverlening/producten van uw organisatie. Omdat er veel verschillende klanten zijn (gasten, cliënten, partners), stellen we voor uw organisatie een passende vragenlijst samen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een draaiboek met veel suggesties. Hoe denken uw klanten over de kwaliteit, levertijd, service en klantgerichtheid? Zien ze uw organisatie als leverancier of is de relatie meer gebaseerd op samenwerking? Misschien hebben uw klanten nog wel waardevolle ideeën voor uitbreiding van de dienstverlening? U kunt het onderzoek periodiek of continu uitvoeren.

Aan de slag met de feedback

Het resultaat van het klantenonderzoek is een helder rapport. Hierin vindt u de feedback van uw klanten en dit geeft direct richting voor verbetering. Vindt u het fijn om na aanleiding van het rapport verder met uw klanten in gesprek te gaan? Ook daarbij kunnen we u helpen. Dan organiseren we de workshop ‘Klets met je klant’. Hierin kunt u bijvoorbeeld samen met uw klanten brainstormen over wat goed gaat en wat beter kan. Onze ervaring is dat alleen al de workshop en het luisteren naar de klanten de klantbinding versterkt.

In het kort

Wat houdt het in?

 • Een intern of extern klantenonderzoek
 • Een vragenlijst die afgestemd is op uw organisatie
 • Kies uw eigen vragen uit het draaiboek
 • Het is een online vragenlijst
 • Keuze voor een periodiek of continu onderzoek
 • Helder onderzoeksrapport
 • Na het onderzoek: mogelijkheid tot klantbijeenkomsten

Meer weten?

  Ik ontvang graag:  *Dit hebben we echt van je nodig