De kern van werkgeluk en duurzame inzetbaarheid

De kern van werkgeluk en duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk; dat zijn de belangrijkste trends voor 2020 onder HR-verantwoordelijken in de publieke sector. Beide trends hebben één ding gemeen: oprechte aandacht voor medewerkers.

Maar liefst 54 procent van de HRM’ers benoemt duurzame inzetbaarheid & werkgeluk als een van de belangrijkste thema’s. Voor 20 procent is het zelfs het belangrijkste thema.

Dit blijkt uit onderzoek van Driessen Groep in samenwerking met Kantar. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in de HRM Barometer 2019-2020. HRM’ers in de overheid (63 procent) en het onderwijs (66 procent) vinden het thema aanzienlijk belangrijker dan de sectoren zorg & welzijn (47 procent) en cultuur (39 procent). Maar hoe ervaren medewerkers dit? En wat doen organisaties aan duurzame inzetbaarheid en werkgeluk?

Geluk van medewerkers wordt steeds belangrijker

Dat (werk)geluk van medewerkers steeds belangrijker wordt voor organisaties, blijkt ook als we de cijfers vergelijken met de HRM Barometer 2017-2018 . In 2017 gaf 25 procent van de HRM’ers aan dat werkgeluk van de medewerker centraal stond in de organisatie. In 2019 is dat gestegen naar maar liefst 45 procent.  Ook medewerkers herkennen dit in toenemende mate, al is er wel een groot verschil met HRM.

Medewerkers en HRM denken hetzelfde

“Als het gaat om thema’s als gelijkheid, gezondheid en betrokkenheid, dan denken medewerkers en HRM’ers hier ongeveer hetzelfde over. De betrokkenheid bij de doelstellingen is in de publieke sector hoog. Gezondheid van het personeel speelt bij HRM ook dit jaar weer een belangrijke rol, maar neemt wel iets af ten opzichte van 2017 (52 procent versus 47 procent) en in 15 procent van de organisaties is sprake van ongewenst gedrag”, zo melden de onderzoekers.

‘Benader duurzame inzetbaarheid positief’

Prof. dr. Annet de Lange, lector HR bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bijzonder hoogleraar ‘succesvol ouder worden op het werk’ bij de Open Universiteit, herkent de trend en ziet veel positieve ontwikkelingen binnen duurzame inzetbaarheid. “Zo merken we dat er steeds meer op doelgroepen wordt ingezoomd en ontwikkeld.”

“Voor de ‘reguliere’ medewerker is in gesprek blijven voldoende om duurzame inzetbaarheid te waarborgen, maar juist kwetsbare doelgroepen hebben extra aandacht nodig. Denk daarbij aan oudere medewerkers die zichzelf niet hebben bijgeschoold, vrouwen die moeder worden, medewerkers die mantelzorgtaken krijgen of mensen met een handicap of anderszins een afstand tot de arbeidsmarkt.

In alle gevallen gaat het om transities over de levensloop, waarbij soms aanpassingsprocessen nodig zijn om medewerkers inzetbaar te houden. “Benader duurzame inzetbaarheid vooral positief/preventief in plaats van negatief/curatief!”, geeft ze als boodschap mee.

Werkgeluk en inzetbaarheid: de raakvlakken

Het thema werkgeluk is een onderwerp dat vooral de laatste jaren veel bekendheid heeft gekregen. Misschien kunnen we op dit moment zelfs wel spreken van een ‘hype’. Wendy Springvloet, manager HRM-consultancy bij Reijn legt uit: “Werkgeluk is meer omvattend dan duurzame inzetbaarheid, al heeft het ook veel raakvlakken. De kern van beide thema’s ligt in het hebben van oprechte aandacht voor individuele medewerkers. Je als organisatie richten op een beleid van maatwerk dat ervoor zorgt dat medewerkers in alle levensfasen met plezier hun werk beleven. “

Werkgeluk als ‘way of life’

“Als je werkgeluk en duurzame inzetbaarheid als een causaal verband ziet, wordt het wellicht makkelijker; op het moment dat een medewerker een gevoel van werkgeluk ervaart, zet deze persoon makkelijker vanuit zichzelf acties in om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven.”

“Vanuit dat perspectief lijkt het logisch om je als organisatie te richten op het werkgeluk van de medewerkers in je organisatie. Op het moment dat werkgeluk daadwerkelijk centraal staat in een organisatie, volgen de medewerkers. Ook zij zullen de cultuur omarmen. Werkgeluk, en het streven ernaar, wordt dan vanzelf een ‘way of life’”, aldus Wendy Springvloet.

 

Bronvermelding:
Dit is een artikel van PW in samenwerking met Driessen Groep.
Klik hier voor het artikel op de site van PW

Meer lezen