Cultuurscan

De cultuurscan

Bij organisatiecultuur gaat het vooral om de manier waarop medewerkers in de organisatie met elkaar, met hun klanten en andere externe relaties omgaan. Concrete en praktische cultuurtrajecten werken het beste. Daarom hebben wij een gerichte aanpak waarbij we door middel van een cultuurscan de dominante culturen (en de bijbehorende kansen en valkuilen) in kaart brengen. Hierna volgt er een aansluitende workshop, waarbij er direct een dialoog wordt gestart binnen de organisatie om de kansen en de valkuilen van de dominante culturen te bespreken.

 

Niet goed of fout, het is bewustwording

Er is geen goede of foute organisatiecultuur. Iedere cultuur biedt kansen, maar heeft ook valkuilen die de efficiency, professionaliteit of kwaliteit in de weg kunnen staan. In een overlegcultuur worden heel weloverwogen besluiten genomen, gebaseerd op input van veel mensen. Dat is krachtig. Een valkuil is teveel vergaderingen en minder daadkracht. Een organisatie waar kwaliteit voorop staat levert heel goede producten, maar kan nog wel eens zo lang bezig zijn met het nog mooier, beter en perfecter maken, dat de afgesproken opleverdata niet worden gehaald. Binnen onze aanpak is bewustwording het eerste doel. Pas wanneer je je bewust bent van ongeschreven regels, waarden en normen, ben je in staat om hieraan waarde aan toe te kennen. De meting maakt bewust van de culturen die in uw organisatie dominant zijn.

Aan de slag met de resultaten

Tijdens onze workshop bespreken we de resultaten uit het cultuur onderzoek en gaan uw medewerkers in gesprek en brainstormen over alle waardevolle aspecten van de organisatiecultuur en over de valkuilen die er zijn om rekening mee te houden. Vervolgens maken de medewerkers een cultuurprofiel waarin ze in concrete punten beschrijven op welke punten ze de cultuur zo willen houden en welke punten ze dingen anders willen gaan doen om nog effectiever te werken aan de organisatiedoelstellingen.

Meer weten over cultuuronderzoek?

Marlies van Dissel

Onderzoekers
030-2887 588